Työehtosopimus puusepänteollisuuteen

Puusepänteollisuuden uusi työehtosopimus on hyväksytty. Sopimuskausi on 1.3.2022–31.3.2024.

Sopimus vastaa työehdoiltaan ja palkankorotuksiltaan käynnissä olevalla sopimuskierroksella teollisuuteen muodostunutta linjaa. Sopimuskauden ensimmäisen vuoden palkankorotuksesta voidaan sopia 15.5.2022 mennessä paikallisesti. Ellei paikallista sopimusta synny, astuu 1.6.2022 voimaan 1,6 prosentin suuruinen yleiskorotus. Sen lisäksi palkkoja korotetaan 0,4 prosentin suuruisella paikallisella erällä. Sopimus korottaa myös lisiä, ja sisältää tekstimuutoksia. Jäsenille tiedotetaan sopimuksesta erikseen tarkemmin.

Sopimuskauden toinen vuosi on niin sanottu optiovuosi. Siitä neuvotellaan helmikuun 2023 loppuun mennessä. Jos sopimusta ei syntyisi, päättyy sopimus 31.3.2023.

Työntekijöitä puusepänteollisuudessa edustaa Teollisuusliitto. Työnantajia sopimusalalla edustaa Puusepänteollisuus ry.