Nytt kollektivavtal för snickeriindustrin

Ett nytt kollektivavtal har antagits för snickeriindustrin. Avtalsperioden är 1 mars 2022–31 mars 2024.

Anställningsvillkoren och löneförhöjningarna motsvarar den linje som uppstått under denna avtalsomgång inom industrin. Om löneförhöjningarna för det första året under avtalsperioden kan det avtalas lokalt senast 15 maj 2022. Ingås inte ett lokalt avtal genomförs en allmän förhöjning på 1,6 procent 1 juni 2022. Därutöver höjs lönerna med en lokal pott på 0,4 procent. Avtalet höjer också tilläggen och omfattar ändringar i texten. Medlemmarna kommer senare att informeras närmare om avtalet.

Det andra året under avtalsperioden är ett så kallat optionsår. Om det ska det förhandlas före slutet av februari 2023. Nås inte en lösning löper avtalet ut 31 mars 2023.

De anställda inom snickeriindustrin företräds av Industrifacket, arbetsgivarna åter av Snickeriindustrin rf.