Teollisuusliitto jätti poliisille tutkintapyynnön Sievi Element Oy:sta – Liitto epäilee työnantajan syyllistyneen järjestäytymisvapauden loukkaamiseen

Teollisuusliitto on jättänyt Oulun poliisille tutkintapyynnön Sievi Element Oy:sta. Teollisuusliitto pyytää poliisia tutkimaan, onko Sievi Element Oy työnantajana syyllistynyt työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamiseen.

Teollisuusliiton tietojen mukaan Sievi Element Oy on Teollisuusliiton ja yhtiön välisen työriidan aikana useita kertoja ja erilaisissa tilanteissa pyrkinyt monin eri tavoin estämään ja rajoittamaan työntekijöiden oikeutta järjestäytyä.

Yhtiö on esimerkiksi rajoittanut järjestäytymiseen liittyvää keskustelua työpaikalla, kieltänyt lakosta kertovan tiedotteen jakamisen ja syyllistänyt työntekijöitä lakon aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista. Yhtiö on myös uhannut henkilöstöä työpaikan menettämisellä, jos lakko toteutuu tai työntekijät osallistuvat lakkoon. Kokonaisuudessaan yhtiön painostustoimet ovat olleet laajoja ja systemaattisia.

Sievi Element Oy on myös estänyt Teollisuusliiton jäsenten 30.6.2022 valitseman luottamusmiehen toiminnan työpaikalla, kun yhtiö ei tunnusta valitun luottamusmiehen oikeutta toimia järjestäytyneiden työntekijöiden edustajana.

Järjestäytymisvapautta suojataan Suomen Perustuslain lisäksi myös rikoslaissa. Rikoslain mukaan työnantaja tai tämän edustaja, joka estää työntekijää käyttämästä oikeuttaan liittyä, kuulua tai toimia ammatillisessa yhdistyksessä, syyllistyy rikokseen (Rikoslaki 47:5). Työnantaja tai tämän edustaja voi syyllistyä rikokseen myös estämällä luottamusmiehen toiminnan työpaikalla (KKO:2022:35).

Sievi Element Oy on työriidan aikana ottanut käyttöön lukuisia keinoja, joiden avulla yhtiö pyrkii murtamaan Teollisuusliiton lakkoa. Näiden keinojen joukossa on mm. ylikompensoivia korvauksia sekä ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Yhtiö myös pyrkii rahalla houkuttelemaan työntekijöitään eroamaan ammattiyhdistyksestä maksamalla näille YTK:n jäsenmaksun.

Lakon murtamiseen tähtäävät edut ja liittoon kuulumattomille maksettavat rahalliset korvaukset asettavat työpaikan työntekijät keskenään eriarvoiseen asemaan lain vastaisesti. Teollisuusliitto vaatii Sievi Element Oy:ta korvaamaan tästä syrjinnästä aiheutuvat vahingot ja menetetyt ansiot jäsenilleen.

Lue myös toista yhtiötä – Keitele Groupia – koskeva juttu vuodelta 2021. Jutussa Keitele Group joutui korvaamaan lakon murtamiseen liittyvät toimet syrjintänä Teollisuusliiton jäsenille.