Saimaan kanavalla nähtiin loppukeväästä yksi rahtilaiva

Näin kuvaa Teollisuusliiton erikoistutkija Mika Kärkkäinen tilannetta, jossa kauppa Venäjän kanssa on lähes loppunut sen hyökättyä Ukrainaan. Sodan ja pakotetoimien vaikutukset näkyvät monilla Teollisuusliiton piiriin kuuluvilla toimialoilla ja työpaikoilla. Näistä ja monista muista asioista tietoa saatavana nyt julkaistavasta syyskuun Toimialaseuranta-diapaketista.

Tutkimusyksikön laatima Toimialaseuranta-diapaketti kertoo toisen vuosineljänneksen tilanteesta. Käänne laskusuhdanteeseen on odotettavissa, vaikka yleisesti tilanne on edelleen hyvä. Tuottajahinnat ovat nousseet jyrkästi, mutta kaikilla aloilla yritykset eivät ole saaneet siirrettyjä nousseita energia- ja raaka-ainekuluja myyntihintoihin.

Toimialaseurannan aloista suurimmat ovat teollisuusaloja. Metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuuden lisäksi muuta teollisuutta koskevaa tietoa löytyy omasta diasarjastaan.

Teollisuusalojen lisäksi toimialoittain tuotetaan tietoa alkutuotannosta ja palvelullisista aloista, joissa palvelu on päätuote. Näiden osalta syyskuun diasarjat ovat vaillinaiset johtuen tutkimusyksikön henkilöstömuutoksista. Tulevien kuukausien aikana saadaan myös nämä toimialat palautettua pitkäjänteisen seurannan piiriin.

Diasarjat on jäsennelty Tilastokeskuksen toimialaluokituksen perusteella. Luettavuutta on helpotettu: kussakin diasarjassa kerrotaan, mitkä sopimusalat koskevat kutakin toimialaa.

Toimialaseurannan löydät täältä!