SAK:n kysely: Aiempaa useampi työnantaja rikkoo työehtosopimuksen tai lakien määräyksiä

SAK:n kyselyyn vastanneiden luottamushenkilöiden mukaan 32 prosenttia työnantajista on syyllistynyt kuluneen 12 kuukauden aikana laki- ja työehtosopimusrikkomuksiin. Vuonna 2016 näin ilmoitti 28 prosenttia vastanneista.

Laki- tai sopimusrikkomukset ovat lisääntyneet lähes kaikilla toimialoilla eivätkä ne ole vähentyneet yhdelläkään alalla. Yleisimmin työnantajat rikkovat voimassa olevaa työehtosopimusta. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pitää tulosta hyvin huolestuttavana.

– Tulos on karu ja kertoo siitä, että lakien ja sopimusten noudattamisessa on paljon parannettavaa. Niillä työpaikoilla, joissa työnantaja laiminlyö sopimusten ja lakien noudattamisen, paikallista sopimista ei ole mielekästä lisätä. Voi vain kuvitella, mitä on paikallinen sopiminen lakia rikkovan työnantajan kanssa.

Laki- tai sopimusrikkomukset ovat yleisimpiä kuljetusalalla, jonka luottamushenkilöistä 44 prosenttia arvioi, että työnantaja on rikkonut lakia tai työehtosopimusta kuluneen 12 kuukauden aikana. Luvut ovat kautta linjan korkeita: Yksityisellä palvelualalla 37 prosenttia, julkisella palvelualalla 30 prosenttia ja teollisuudessa 25 prosenttia.

Eniten rikkomukset ovat vuoteen 2016 verrattuna lisääntyneet yksityisellä palvelualla, jossa niiden luottamushenkilöiden osuus, jotka kertovat laki- ja sopimusrikkomuksista, on noussut kahdeksalla prosenttiyksiköllä.

Yleisintä on työehtosopimuksen määräyksien rikkominen. Vastanneista 26 prosenttia kertoo näin tapahtuneen kuluneen 12 kuukauden aikana.

Myös työaikalain (18 %) ja työturvallisuuslain (16 %) rikkominen on yleistä. Palkkojen maksamatta jättämisestä kertoo 15 prosenttia vastanneista.

Jarkko Eloranta pitää erityisen huolestuttavana sitä, että yhdelläkään toimialalla tilanne ei ole parantunut. Hän tähdentää, että työnantajilla on velvollisuus noudattaa työehtosopimusta ja lakeja ja valvoa, että muutkin niitä työpaikalla noudattavat.

– Työantajilla on nyt ryhtiliikkeen paikka, jotta työntekijöiden kannalta ikävä kehityssuunta saadaan korjattua.

SAK:n kyselyyn vastasi syyskuun lopussa 970 luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua SAK:n toimialoilta.