FFC-enkät: Allt fler arbetsgivare bryter mot bestämmelser i kollektivavtal eller lagar

Enligt de förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på FFC:s enkät har 32 procent av arbetsgivarna brutit mot lagar eller kollektivavtal under de senaste tolv månaderna. År 2016 var motsvarande andel 28 procent.

I nästan alla branscher har det blivit vanligare att arbetsgivarna bryter mot lagar och kollektivavtal – och det har inte blivit mindre vanligt i en enda bransch. Vanligast är det att arbetsgivarna bryter mot gällande kollektivavtal. FFC:s ordförande Jarkko Eloranta anser att resultatet är mycket oroväckande.

– Resultatet är dystert och visar att det finns mycket att förbättra när det gäller hur lagar och avtal följs. På de arbetsplatser där arbetsgivaren försummar att följa lagar och avtal är det inte meningsfullt att ingå fler lokala avtal. Man kan bara föreställa sig hur det är att ingå lokala avtal med en arbetsgivare som bryter mot lagen.

Andelen arbetsgivare som bryter mot lagar eller avtal är störst inom transportbranschen. Där bedömer 44 procent av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige att arbetsgivaren har brutit mot lagar eller kollektivavtal under de senaste tolv månaderna. Siffrorna är stora också i de andra branscherna: 37 procent inom den privata servicesektorn, 30 procent inom den offentliga servicesektorn och 25 procent inom industrin.

Jämfört med år 2016 har lag- och avtalsbrotten ökat mest inom den privata servicesektorn, där andelen förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som berättar att arbetsgivaren har brutit mot lagar eller avtal har ökat med åtta procentenheter.

Vanligast är det att arbetsgivarna bryter mot bestämmelserna i kollektivavtalen. Av dem som svarade på enkäten uppger 26 procent att det här är något som har skett under de senaste tolv månaderna.

Det är också vanligt att arbetsgivarna bryter mot arbetstidslagen (18 %) och arbetarskyddslagen (16 %). Av dem som svarade på enkäten berättar 15 procent att arbetsgivaren har låtit bli att betala lön.

Jarkko Eloranta anser att det är särskilt oroväckande att situationen inte har förbättrats inom en enda bransch. Han betonar att arbetsgivarna är skyldiga att följa kollektivavtal och lagar samt att övervaka att också andra gör det på arbetsplatsen.

– Nu är det dags för arbetsgivarna att skärpa sig och få bukt med den här utvecklingen som är otrevlig ur arbetstagarnas synvinkel.

FFC:s enkät (på finska) besvarades i slutet av september av 970 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher.