Maatalousalojen tes-neuvottelut käynnistyivät

Teollisuusliitto on irtisanonut puutarha-alan, turkistuotantoalan, maaseutuelinkeinojen sekä viher- ja ympäristörakentamisalan työntekijöitä koskevat työehtosopimukset päättymään 31.1.2023.

Alojen työehtosopimusosapuolet Teollisuusliitto ja Maaseudun Työnantajaliitto tapasivat 14.12.2022 yhteisen työmarkkinaseminaarin merkeissä ja alojen työehtosopimusneuvottelut aloitettiin 15.12.2022.

Ensimmäisessä tapaamisessa työehtosopimusosapuolet esittelivät omat tekstimuutosehdotuksensa ja esityksistä käytiin tarkentavaa keskustelua. Palkankorotuksiin liittyvät asiat eivät olleet vielä esillä tässä vaiheessa.

Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat vuodenvaihteen jälkeen 9.1.2023 toimistojen välisellä valmistelevalla tapaamisella ja työehtosopimusneuvottelukunnat neuvottelevat jälleen 11.1.2023.