Taloustilanne heikennyt ennakoitua hitaammin

Eri ennustelaitosten antamissa ennusteissa on jo pidempään arvioitu, että kansantalouden tila tulee heikkenemään. Tahti on kuitenkin ennakoitua hitaampi. Uusimmissa ennusteissa arvioidaan kokonaistuotannon supistuvan lievästi vuonna 2023.

Inflaatio on jatkanut kasvuaan: Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa hinnat olivat jo 8,3 % korkeammat kuin vuosi sitten. Vuoden 2022 inflaatioksi ennustetaan 5 %.

Teollisuudessa hyvä tilanne näyttää jatkuvan ainakin vuoden 2022 loppuun asti. Teollisuustuotannon määrä on pysynyt korkeana, ja Teollisuusliiton suhdannebarometrin mukaan kasvu tulee myös jatkumaan. Näkymät lähikuukausille ovatkin hyvät.

Työllisyysaste on Suomessa edelleen hyvin korkealla (74,4 %). Luku pitää sisällään kaikki työtä tekevät, joiden työnteon tyypit voivat olla monenlaiset (vakityöt, pätkätyöt, koko- tai osa-aikaiset työt ja yrittäjätyöt). Vuodessa työllisten määrä on noussut ja avoimien työpaikkojen määrä vähentynyt. Varsinkin pitkäaikaistyöttömyys ja lomautukset ovat vähentyneet selvästi.

Teollisuusliiton jäsenten osalta työllisyyskehitys on yhtä myönteistä kuin valtakunnassa yleisemminkin. Ansiopäivärahaa saaneiden jäsenten määrä on pudonnut kolmanneksella. Jäseniin kohdistuneet lomautukset ovat alkuvuodesta puolittuneet. Eniten ansiopäivärahaa maksetaan metallialojen jäsenille.

Teollisuuden tila on parempi kuin kansantalouden tila. Lähikuukaudet sujuvat teollisuudessa ilman suurempia huolia. Työllisyyden hyvä tilanne jatkuu edelleen, vaikka lomautusten uhka kasvaa.

Tutkimusyksikkö on koostanut diapaketit marraskuun talouden ja työllisyyden näkymistä sekä toimialaseurannasta. Linkit diapaketteihin löytyvät täältä:

Talouden ja työllisyyden näkymät marraskuu 2022

Toimialaseuranta marraskuu 2022

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila

Erikoistutkija Timo Eklund