Alkutuotantoalojen neuvotteluja jatkettiin tänään – seuraavan kerran neuvotellaan 20.1.

Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, turkistuotantoalan sekä viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimusosapuolet Teollisuusliitto ja Maaseudun Työnantajaliitto jatkoivat alojen työehtosopimusneuvotteluja tänään keskiviikkona 11.1.

Tapaamisessa jatkettiin työehtosopimusosapuolten esittämien sisällöllisten tekstimuutosehdotusten käsittelyä. Neuvottelut sujuivat hyvin ja useista tekstimuutoksista löydettiin yhteisymmärrys.

Lisäksi tapaamisessa käytiin läpi sopimuskauden aikana työstettyjä työehtosopimusten rakenteellisia ja kielellisiä muutoksia, joilla pyritään sujuvoittamaan työehtosopimusten luettavuutta.

Palkankorotuksiin liittyvät asiat eivät olleet vielä esillä tässä vaiheessa.

Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat 20.1. toimistojen välisellä valmistelevalla tapaamisella.