Hermes-sovelluksen pilotti onnistui – aktiivisia käyttäjiä jo yli tuhat

Työterveyslaitoksen TYÖ2030-ohjelmassa kausityöntekijöiden apuvälineeksi kehitetty Hermes-mobiilisovellus jaetaan kaikkien sopimusalojen ja liittojen käyttöön.

Hermes on erityisesti ulkomaisten kausityöntekijöiden ja näiden työnantajien käyttöön tarkoitettu mobiilisovellus. Se tarjoaa viidellä kielellä tietoa työehdoista, työlainsäädännöstä ja elämisestä Suomessa. Vuoden 2022 aikana osana TYÖ2030-ohjelmaa kehitetty, maa- ja metsätalousaloilla pilotoitu sovellus siirtyy pysyvään käyttöön Teollisuusliitossa.

Hankkeen päätavoite on ehkäistä kausityöhön liittyvää työperäistä hyväksikäyttöä ja muita ongelmia maa- ja metsätalousalojen työpaikoilla. Lisäksi Hermes-sovelluksesta englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ukrainaksi ja venäjäksi saatava samansisältöinen tieto auttaa työpaikkatason kommunikoinnissa. Hermes-hanketta johtanut tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila kertoo, että Teollisuusliitto haluaa jatkaa sovelluksen käytön laajentamista maa- ja metsätaloudesta muille sopimusaloille ja useampiin kieliversioihin.

– Tämän vuoden puolella työstetään metalliteollisuuden työehtoja koskevaa osiota. Tällöin kielivalikoima myös lisääntyy. Ulkomaisen työvoiman osuus on jatkuvasti kasvussa. Työperäistä maahanmuuttoa voidaan kuitenkin edistää vain, jos siihen liittyvä hyväksikäyttö ja epäkohdat ratkaistaan, Anttila toteaa.

Yhtenä tavoitteena onkin poistaa ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvää hyväksikäyttöä ja luoda edellytyksiä reilun työperäisen maahanmuuton edistämiselle. Hermes-sovellus valmistui marraskuun lopussa 2022. Vajaan kolmen kuukauden aikana yli 2 000 käyttäjää oli ladannut sovelluksen puhelimeensa. Aktiivisia käyttäjiä sovelluksella oli helmikuussa yhteensä 1 100.

Lataajien ja aktiivisten käyttäjien määrä kasvaa, sillä juuri nyt rekrytoidaan Suomessa maa- ja metsätalousaloille kausityöntekijöitä ja kesätyöntekijöitä. Sovelluksen käyttäjistä 80 prosenttia on ollut työntekijöitä ja 20 prosenttia työnantajia. Käyttäjiltä kootaan palautetta kyselyllä, jonka tuloksia hyödynnetään jatkokehityksessä.

Teollisuusliitto jatkaa kehitystyötä – Koodi muidenkin käyttöön

Teollisuusliiton vastuulle kuuluu jatkossa sovelluksen sisältöjen ja toimintojen kehittäminen käyttötarpeiden ja -kokemusten pohjalta. Sovelluksen markkinointi on käynnistynyt eri kanavilla ja sovelluksen käyttökoulutus järjestetään Hermeksen kieliversioiden kielillä. Teollisuusliiton sopimusasiantuntijat osallistuvat sovelluksen sisällöntuotantoon, etenkin tes-tekstien päivittämisessä sovellukseen. Sovelluksen koodi ja arkkitehtuuri vapautetaan maksutta kaikkien ammattiliittojen käyttöön.

– Lisenssin saamisen ehtoina ovat, että sovelluksen arkkitehtuuri ja käyttötarkoitus pysyvät alkuperäisinä. Lisenssi sovellukseen on mahdollista myöntää maksuttomana vain, jos lisensoitu sovellus on maksuton käyttäjilleen, sen sisältöjä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin eikä sovellusta myydä eteenpäin, Anttila tarkentaa.

Kukin liitto vastaa kuitenkin sopimusalaan liittyvästä sisällöntuotannosta itse. Teollisuusliiton tuottama Eläminen Suomessa -osio on mahdollista ottaa käyttöön maksutta. Sopimus käyttöönotosta tehdään sovelluksen arkkitehtuuria kehittäneiden Teollisuusliiton ja mobiilitoteutuksesta vastanneen HiQ:n kanssa.

– Teollisuusliiton panostus hankkeeseen on ollut ajateltua suurempi. Sovellus on erittäin toimiva ja olemme saaneet roppakaupalla myönteistä palautetta, kertoo Anttila.

Yhteensä 11 liiton työntekijää on osallistunut hankkeen toteuttamiseen. Muun muassa tekstien kieliversiot, ylläpito, markkinointimateriaalit ja sovelluksen monivaiheinen testaaminen tehtiin omin voimin.

Lisätietoja:
Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö
Hermes-hankkeen vastuullinen johtaja (TYÖ2020-hanke)
p. 040 662 1262