Media- ja painoalan työehtosopimusneuvottelut

Media- ja painoalan työntekijöiden työehtosopimusneuvottelut Medialiiton ja Teollisuusliiton välillä alkoi viime viikolla. Toinen tapaaminen oli 19.2. Neuvotteluissa tähän mennessä osapuolet ovat esittäneet TES-esityksensä tekstien osalta ja on käyty läpi näkemykset osapuolien esityksiin.

Esillä on varsinkin ollut työaikaan liittyvät kirjaukset, koskien nykyisten 3a ja 3b työaikamääräysten yhtenäistämistä uusiksi yhteisiksi määräyksiksi. Tätä neuvottelukierrosta on edeltänyt viime työehtosopimuskierroksella asetettu työryhmä, joka selvitti työaikamääräysten yhtenäistämisen edellytyksiä. Työryhmässä todettiin, että edellytykset määräysten yhtenäistämiselle on olemassa.

Lisäksi on käyty keskustelua palkkaratkaisun perusteista ja elementeistä kuten esimerkiksi sopimuskauden pituudesta ja palkankorotusten muodoista. Seuraavat neuvottelupäivät on sovittu: perjantai 24.2. sekä tiistai 27.2.