Puusepänteollisuuden työehtosopimus päättyy maaliskuun lopussa

Teollisuusliitto ja työnantajia edustava Puusepänteollisuus ry eivät saaneet sovittua puusepänteollisuuden voimassa olevan työehtosopimuksen niin sanotun optiovuoden palkankorotuksia 28.2.2023 mennessä. Puusepänteollisuuden työehtosopimus päättyy tämän seurauksena 31.3.2023.

Osapuolet siirtyvät neuvottelemaan uudesta työehtosopimuksesta normaalin neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Neuvotteluja jatketaan perjantaina 3.3.2023.