Maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivänä muistetaan asbestin uhreja

Eurooppalainen ammattiyhdistysliike muistaa tänä vuonna erityisesti asbestin uhreja huhtikuun 28. päivä vietettävänä maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivänä. Päivä tunnetaan myös työtapaturmien ja ammattitautien uhrien muistopäivänä.

Vaikka asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1993 ja EU:n alueella kaikissa muodoissaan vuonna 2005, sairastuttaa vanha altistuminen edelleen. Peräti 78 prosenttia EU:n jäsenvaltioissa havaituista työperäisistä syövistä on kytköksissä asbestiin. Ilmasta hengitysteihin joutuneet asbestikuidut voivat aiheuttaa esimerkiksi keuhkosyöpää, mesotelioomaa, eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää, ja asbestoosin kaltaisia muita sairauksia.

Asbestille altistuu vielä nykyisinkin arviolta 4,1–7,3 miljoonaa työntekijää. Altistuvia on lähinnä korjausrakentamisessa, mutta myös jätehuollossa. Suomessa asbestille altistutaan myös kaivoksissa ja niihin liittyvissä tuotantotoimissa.

EU:n asbestidirektiiviä ollaan uusimassa. Asbestin esiintymisestä, sen aiheuttamista vaaroista ja sille altistumisen estämisestä levitään tietoa, jotta uusia uhreja ei enää tulisi.

Asbesti on siis eurooppalaisten ammattiliittojen kattojärjestön ETUC:n valinta tämän vuoden muistopäivän teemaksi. Valinta painottaa sitä, että työnsä vuoksi kuolleiden kunnioittamisen paras tapa on estää uusien uhrien syntyminen.

Lue Tekijä-lehden artikkeli kaivosten asbestista.