SDP selkeästi suosituin puolue Teollisuusliiton jäsenpaneelissa

Teollisuusliiton jäsenpaneelille teetetyn kyselyn tulosten perusteella SDP on suosituin puolue Teollisuusliiton jäsenten keskuudessa. Jäsenpaneelin vastaajista 33 prosenttia ilmoitti kannattavansa SDP:tä, 24 prosenttia Perussuomalaisia ja 14 prosenttia Vasemmistoliittoa. 16 prosenttia ei joko osannut tai halunnut kertoa kantaansa.

– Nuoremmat jäsenet kannattavat Perussuomalaisia, mikä heijastelee valtakunnallisten kannatustutkimusten tuloksia eri ikäryhmien äänestyskäyttäytymisestä. Sosialidemokraattien kannatus vahvistuu, kun ikää tulee lisää. Vasemmistoliiton kannatus on ikäryhmittäin tasaisempaa, Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila sanoo.

Anttila korostaa, että kysely edustaa vain järjestäytyneiden työntekijöiden näkemyksiä, eikä siitä voi vetää yleistyksiä ammattiliittoon kuulumattomien työntekijöiden mielipiteisiin. Anttilan mukaan luottamus ja osallistuminen ammattiliiton kaltaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin korreloi kuitenkin jossain määrin poliittisen osallistumisen kanssa.

Lähes puolet pitää Sanna Marinia sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) kannatus Teollisuusliiton jäsenten keskuudessa on vahvaa. 44 prosenttia jäsenpaneelin vastaajista ilmoittaa kannattavansa Marinin jatkoa pääministerinä. Perussuomalaisten Riikka Purran kannatus on selvästi alhaisempi, 16 prosenttia. Jumbosijalle jää Vihreiden Maria Ohisalo, jota vain muutama jäsenpanelisteista kertoi kannattavansa.

– Marin saa tasaisesti kannatusta miehiltä ja naisilta, Purraa kannattavat enemmän miesjäsenet, tutkimuspäällikkö Anttila avaa kannatuksen jakautumista.

Jäsenpaneelilta vahva tuki poliittisille lakoille ja oikeudelle irtautua työstä

Jäsenpaneelilta kysyttiin myös kantaa useisiin ajankohtaisiin politiikan asiakysymyksiin. Muun muassa oikeus olla työnantajan tavoittamattomissa työajan ulkopuolella sai kannatusta lähes puolelta vastaajista.

– On yllättävää, että ”right to disconnect” saa näinkin laajan kannatuksen teollisuuden työntekijöiden keskuudessa. Työnantaja ei ota yhteyttä tai tavoittele työajan ulkopuolella läheskään yhtä yleisesti tuotannon työntekijöitä kuin toimihenkilöitä, joilla etätyö ja työaikajoustot ovat selvästi yleisempiä. Tämä voidaan ymmärtää enemmänkin periaatteelliseksi kannanotoksi sen puolesta, että vapaa-aika on työntekijän omaa aikaa, Anttila huomauttaa.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta ilmoittaa olevansa valmis poliittiseen lakkoon, mikäli seuraava hallitus yrittäisi kajota palkkoihin lainsäädännöllä. Tässä näkyy tutkimuspäällikkö Anttilan mukaan edelleen Sipilän hallituksen perintö.

– Kilpailukykysopimus ja pakkolaeilla uhkaaminen sen läpi viemiseksi jättivät jäsenille pysyvän trauman. Teollisuusliitto on kiky-vuosista alkaen systemaattisesti mitannut jäsenistön valmiutta poliittisiin työtaistelutoimiin. Jäsenten työtaisteluvalmius on ollut erittäin korkea vuodesta toiseen, Anttila kertoo.

Kyselyssä selvitettiin myös jäsenten kantaa Suomen jäsenyyteen puolustusliitto Natossa. 81 prosenttia jäsenistä ilmoitti olevansa ”samaa mieltä” tai ”täysin samaa mieltä” väitteen ”Suomen tulisi liittyä Natoon” kanssa.

Näin kysely toteutettiin

Eduskuntavaaleihin liittyvän jäsenpaneelin (EK23-kyselyn) tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselynä ajalla 8.–19.3.2023. Kyselyyn vastasi 1 442 Teollisuusliiton jäsentä. Vastausaktiivisuus oli korkea (50 %).

Jäsenpaneelissa Teollisuusliiton jäsenet vastaavat erilaisiin kyselyihin. Kyselytuloksia hyödynnetään liiton päätöksenteossa ja toiminnan tukena sekä jäsenpalvelujen kehittämisessä. Teollisuusliiton jäsenpaneeli on avoin kaikille työelämän käytettävissä oleville liiton jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite.

Jäsenpaneeliin osallistuminen on vapaaehtoista. Paneeli uusitaan vuosittain. Nykyisessä jäsenpaneelissa on 2 863 jäsentä. Lisätietoja jäsenpaneelista tästä linkistä.

Lisätietoja

Anu-Hanna Anttila
Tutkimuspäällikkö
Teollisuusliitto
040 662 1262