”Meillä kaikki ovat samaa tiimiä”: Ahlstrom Tampere on Suomen paras TES-työpaikka

Ahlstrom Tampere Oy on valittu Suomen parhaaksi TES-työpaikaksi. Teollisuusliiton loppuvuodesta 2022 julkaisemassa kilpailussa etsittiin sellaista Teollisuusliiton aloille kuuluvaa työpaikkaa, jossa asiat ovat sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta todella hyvin. Kriteereinä kilpailussa olivat muun muassa se, että yhteistoiminta työnantajan kanssa on mutkatonta ja että luottamusmies tunnustetaan kaikkien työntekijöiden edustajana.

− Työntekijät ja työnantaja tarvitsevat toisiaan. Elämme ikään kuin symbioosissa. Meillä kunnioitetaan toisiamme ja haluamme tehdä toistemme kanssa yhteistyötä. Jos olemme jostain eri mieltä, keskustellen löydämme yhteisen sävelen. Meillä kaikki ovat samaa tiimiä, Ahlstrom Tampere Oy:n tehtaanjohtaja Mads Kiilerich sanoo.

− Valinta Suomen parhaaksi TES-työpaikaksi on hieno kunnianosoitus. Meidän hyvä yhteishenkemme on huomioitu, kertoo puolestaan yrityksen kilpailuun ilmoittanut silloinen pääluottamusmies, nykyinen tuotannonsuunnittelija Teemu Heinonen. Hänen mukaansa heillä työnantaja välittää työntekijöistä, ja työntekijöillä on arvostus ja luottamus työnantajaa kohtaan. Työpaikalla on vahva sopimisen kulttuuri ja ongelmiin haetaan ratkaisuja yhdessä työnantajan kanssa.

Työehtosopimusta noudatetaan Ahlstrom Tampere Oy:ssä hyvin. Luottamusmiehen asema työpaikalla koetaan vahvaksi. Heinonen mainitsi kilpailulomakkeessa, että luottamusmies on viestinviejä ja neuvottelija työnantajan ja työntekijöiden välillä. Työnantaja tukee myös luottamusmiehen kouluttamista.

Sekä Kiilerich että Heinonen korostavat työehtosopimuksen merkitystä.

− Henkilökohtainen näkemykseni on, että TES on yhtenäinen raami, joka määrittää ison osan pelikenttäämme. Aina pitää keskustella, mutta linjaukset löytyvät ”tessistä”, mikä selkeyttää yhteistyötä, painottaa Kiilerich.

− Ja usein asioista sovitaan jopa TES:iä laajemmin, muistuttaa Heinonen.

− Ahlstromin Tampereen tehtaan palkitseminen ja huomioiminen tässä yhteydessä on myös hyvä osoitus paljon puhutun työpaikkatason yhdessä tekemisen ja yhteistyön merkityksestä. Suomalaisia menestystarinoita syntyy parhaiten, kun työpaikalla työnantaja ja työntekijät tekevät aidosti yhteistyötä, tietoa jaetaan avoimesti ja ratkaisuja erilaisiin haasteisiin haetaan yhdessä, toteaa sektorijohtaja Toni Laiho Teollisuusliitosta.

Ahlstrom Tampere Oy valmistaa kuitupohjaisia materiaaleja ja työllistää 73 henkeä Tampereen Lahdesjärvellä. Yritys on osa Ahlstrom -konsernia, jossa työskentelee lähes 7 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Tehtaita konsernissa on yhteensä 38, jotka sijaitsevat 13 eri maassa.

− Meidän tehtaamme on aika pieni. Voisi sanoa, että tämä on kuin perheyritys isossa konsernissa, pohtii Kiilerich yrityksen hyvän yhteishengen syitä. Hän korostaa myös henkilökohtaisen viestinnän merkitystä ja sitä, että kaikki yrityksessä haluavat sen parasta.

Perhemäisyyden tuo esille myös Heinonen.

− Täällä on tosi hyvä työporukka. Vuorossa ollaan tiiviisti yhteistyössä, olemme kuin yhtä perhettä. Täällä on yksinkertaisesti mukava tehdä töitä, hän kuvailee työntekoa Ahlstrom Tampere Oy:ssä.

− Tämä tunnustus on meille tärkeä myös siinä mielessä, että se toivottavasti vahvistaa viestiämme opiskelijoille, vastavalmistuneille ja kaikille muillekin potentiaalisille työnhakijoille siitä, että pystymme tarjoamaan hyvän, luotettavan, kestävän ja mukavan työpaikan. Palkkaamme mielellämme uusia motivoituneita työntekijöitä yritykseemme.

Heinonen on Kiilerichin kanssa samaa mieltä siitä, että kilpailun voitto vahvistaa entisestään yrityksen työnantajakuvaa. Hän on aiemmin kiertänyt oppilaitoksissa kertomassa Ahlstrom Tampere Oy:stä ja sitä kautta esitellyt opiskelijoille yritystä hyvänä työnantajana.

Kilpailun pääpalkintona on liikunnallinen tapahtuma luonnon keskellä. Pääpalkinnon lisäksi voittaja saa diplomin ja Suomen paras TES-työpaikka -logon käytettäväksi omassa viestinnässään. Voittajatiimiä haastatellaan syksyllä Teollisuusliiton Tekijä-jäsenlehteen.

Voittajan valinnassa käytetyt kriteerit

  • Ilmoittaja on Teollisuusliittoon kuuluvan ammattiosaston jäsen.
  • Työpaikalla noudatetaan Teollisuusliiton työehtosopimusta pilkulleen tai jopa paikallisesti sen yli.
  • Työnantajan kanssa yhteistoiminta on aina mutkatonta.
  • Työpaikalla ja omalla tiimillä on loistava ilmapiiri.
  • Muutostilanteissa työnantaja käy asioita läpi aina ennakoiden luottamushenkilöiden kanssa.
  • Luottamusmies tunnustetaan kaikkien työntekijöiden edustajana ja hänen asemansa on turvattu.
  • Työpaikalla on valittuna vahva liitto-organisaatio.
  • Ammattiosasto on vahvassa roolissa työpaikan toiminnassa.
  • Työnantaja ja työntekijät ymmärtävät yhteisten pelisääntöjen hyödyn molempien osapuolien näkökulmasta.
  • Voittajan valinnassa käytetään kokonaisharkintaa.

Lisätiedot:

Tehtaanjohtaja Mads Kiilerich, Ahlstrom Tampere Oy, [email protected], puh. 040 170 7749.

Sektorijohtaja Toni Laiho, Teollisuusliitto ry, [email protected], puh. 050 303 9272.