”Vi hör alla till samma team”: Ahlstrom Tampere är Finlands bästa kollektivavtalsarbetsplats

Ahstrom Tampere Oy har valts till Finlands bästa kollektivavtalsarbetsplats. I den tävling som Industrifacket publicerade i slutet av 2022 letade man efter en sådan arbetsplats inom Industrifackets branscher där allt är riktigt bra ur både arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv. Till kriterierna för tävlingen hörde bland annat att samarbetet med arbetsgivaren är okomplicerat och att förtroendemannen accepteras som representant för samtliga arbetstagare.

− Arbetstagarna och arbetsgivaren behöver varandra. Vi lever i ett slags symbios. Hos oss respekterar vi varandra och vi vill samarbeta med varandra. Om vi är oeniga om något diskuterar vi oss fram till enighet. Hos oss hör alla till samma team, säger Mads Kiilerich, fabrikschef på Ahlstrom Tampere Oy.

− Att bli vald till Finlands bästa kollektivavtalsarbetsplats är en stor ära. Dåvarande huvudförtroendemannen, nuvarande produktionsplanerare Teemu Heinonen, som anmälde företaget till tävlingen, berättar för sin del att bolagets fina sammanhållning har beaktats. Enligt honom bryr sig arbetsgivaren hos dem om arbetstagarna och arbetstagarna har respekt och förtroende för arbetsgivaren. På arbetsplatsen råder en stark samförståndskultur och man strävar efter att nå lösningarna till problemen i samarbete med arbetsgivaren.

På Ahlstrom Tampere Oy följs kollektivavtalet bra. Uppfattningen är att förtroendemannen har en stark ställning på arbetsplatsen. På tävlingsformuläret nämnde Heinonen att förtroendemannen är budbärare och förhandlare mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren stöder också förtroendemannens utbildning.

Både Kiilerich och Heinonen betonar kollektivavtalens betydelse.

− Min personliga åsikt är att kollektivavtalet är ett enhetligt ramverk som definierar en stor del av vår spelplan. Det finns alltid utrymme för diskussion, men riktlinjerna finns i kollektivavtalet, som förtydligar samarbetet, betonar Kiilerich.

− Och ofta kommer man överens om saker i större omfattning än kollektivavtalet, påminner Heinonen.

− Det är också ett bra bevis på den omtalade betydelsen av gemensam aktivitet på arbetsplatsnivå och samarbete att Ahlstroms fabrik i Tammerfors uppmärksammades i detta sammanhang. När arbetsgivaren och arbetstagarna på ett genuint sätt samarbetar, öppet delar med sig av information och försöker hitta lösningar till olika utmaningar skapas de bästa finländska framgångshistorierna, konstaterar sektorchef Toni Laiho på Industrifacket.

Ahlstrom Tampere Oy tillverkar fiberbaserade material och sysselsätter 73 personer i Lahdesjärvi i Tammerfors. Företaget ingår i Ahlstrom Group, som globalt sysselsätter nästan 7 000 arbetstagare. Koncernen har totalt 38 fabriker, som finns i 13 olika länder.

− Vår fabrik är ganska liten. Man kan säga att det här är som ett familjeföretag inom en stor koncern, funderar Kiilerich på orsakerna till den goda samhörigheten i företaget. Han betonar också vikten av personlig kommunikation och att alla i företaget vill det bästa för företaget.

Heinonen lyfter också fram familjeandan.

− Vi har ett riktigt bra grupp av kollegor här. Vi har ett nära samarbete inom arbetspassen, vi är som en familj. Det är helt enkelt trevligt att arbeta här, beskriver han arbetet på Ahlstrom Tampere Oy.

– Den här utmärkelsen är viktig också för oss eftersom den förhoppningsvis stärker vårt budskap till studerande, nyutexaminerade och också alla andra potentiella arbetssökande att vi kan erbjuda en bra, pålitlig, hållbar och trevlig arbetsplats. Vi anställer gärna nya motiverade arbetstagare till vårt företag.

Heinonen är överens med Kiilerich om att segern i tävlingen ytterligare stärker företagets arbetsgivarprofil. Han har tidigare besökt läroanstalter för att berätta om Ahlstrom Tampere Oy och på det sättet presenterat företaget som en bra arbetsgivare för studerande.

Huvudvinsten i tävlingen är ett motionsevenemang ute i naturen. Utöver huvudvinsten får vinnaren ett diplom och logotypen Suomen paras TES-työpaikka att använda i den egna kommunikationen. I höst kommer det vinnande teamet att intervjuas för Industrifackets medlemstidning Tekijä.

Kriterier som använts för att utse vinnaren

  • Anmälaren är medlem i en fackavdelning som hör till Industrifacket.
  • Arbetsplatsen följer Industrifackets kollektivavtal till punkt och pricka eller lokalt rentav överträffar det.
  • Samarbetet med arbetsgivaren är alltid okomplicerat.
  • Arbetsplatsen och det egna teamet har en fantastisk atmosfär.
  • I förändringssituationer går arbetsgivaren alltid igenom frågor med framförhållning med de förtroendevalda.
  • Förtroendemannen erkänns som företrädare för alla anställda och hens ställning är säkrad.
  • En stark facklig organisation har valts på arbetsplatsen.
  • Fackavdelningen har en stark roll i arbetsplatsens verksamhet.
  • Arbetsgivaren och arbetstagarna förstår fördelarna med gemensamma spelregler ur båda parters synvinkel.
  • Vid valet av vinnare tillämpas en helhetsbedömning.

Tilläggsuppgifter:

Fabrikschef Mads Kiilerich, Ahlstrom Tampere Oy, [email protected], tfn 040 170 7749.

Sektorchef Toni Laiho, Industrifacket rf,[email protected], tfn. 050 303 9272.