Useilla työpaikoilla käytettävälle kemikaalille koulutusvaatimus – varmista koskeeko vaatimus teitä

Monella työpaikalla tutut kemikaalit, kuten polyuretaanit, pikaliimat, maalit, liima- ja tiivistemassat, saattavat sisältää astmalle ja ihottumille altistavaa di-isosyanaattia. Sen käyttöön vaaditaan koulutus 24.8.2023 jälkeen työntekijöiden suojelemiseksi.

Di-isosyanaateille altistutaan tyypillisesti auto-, metalli-, muovi-, rakennus- ja puusepänteollisuuden aloilla. Työnantajien on varmistettava, että di-isosyanaatin käyttäjät ja käytön valvojat ovat suorittaneet turvallista käyttöä koskevan koulutuksen. Työsuojeluviranomainen tulee valvomaan työpaikoilla, että työnantajat ovat järjestäneet työntekijöilleen vaadittavan koulutuksen.

Lisätietoja koulutusvaatimuksesta löytyy TUKESin verkkosivulta.