Korkeasta työllisyysasteesta huolimatta talouskasvu hidasta

Kesäkuun talouden ja työllisyyden seuranta -diasarjassa todetaan, että keskikesällä talouskasvu on hidasta. Eri ennustelaitokset ennakoivatkin talouden ja teollisuuden kehityksen jäävän vaisuksi kuluvana ja ensi vuonna.

Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjatut yritysmyönteiset uudistukset saattavat kiihdyttää talouskasvua hallituskauden lopulla. Näyttää kuitenkin siltä, että varsinkin heikommassa asemassa olevat suomalaiset joutuvat maksamaan tästä kovan hinnan.

Jos taloudessa ei ole auringonpaistetta tiedossa, niin työllisyyskehityksessä on selvästi valoisampaa. Nimittäin Suomessa työllisyysaste paranee kuukausi kuukaudelta. Toukokuussa työllisyysasteen trendi kohosi jo 78,7 prosenttiin, joten uuden hallituksen tavoite (80 %) ei ole kovinkaan etäällä. Vahva työllisyyskehitys jatkuu edelleen ja työllisten määrä kasvaa.

Samaan aikaan alueelliset erot työllisyydessä näyttävät pysyvän sitkeinä. Pohjoisen ja idän rakennemuutosaluilla työttömyysaste on selvästi maan keskitasoa (9 %) korkeampi. Työllisyysasteen kehitys ei tähän vaikuta, sillä kyse on rakennetyöttömyydestä, jota suhdanteet eivät heilauttele.

OECD:n Suomea koskeva tutkimus valottaa työllistymisen esteitä. Tutkimuksen mukaan Suomessa työttömyyden riski kasvaa, jos henkilö asuu maaseudulla eikä hae työtä (26 %) tai jos työt ovat epävakaita tai satunnaisia tai on muita työllistymisen esteitä (20 %). Prosenttiluvut kertovat yleisimmät syyt, mitä työtä vailla olevat kertovat työllistymisensä esteiksi.

Kesäkuun 2023 talouden ja työllisyyden seuranta -diasarja

Toimialaseuranta: puolustuskyky kasvattaa vientiä

Tutkimusyksikön laatimasta Toimialaseuranta-diapaketista selviää, että monilla toimialalla tilanne on kesäkuussa 2023 parempi kuin vuotta aiemmin. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen tukkoisuus on hellittänyt. Tämä on helpottanut varsinkin elektroniikkateollisuuden tuotantotilannetta mutta myös muut toimialat ovat tästä hyötyneet.

Puolustuskyky yhdistää kahta toimialaa, joissa vienti on vuodessa kasvanut eniten. Suurimmat vuosimuutokset koskevat nimittäin lääke- ja puolustusvälineteollisuutta. Lääkkeiden vienti on lähes kaksinkertaistunut vuodessa. Puolustusvälineiden kysyntä on kasvanut, ja tämä näkyy työpaikkojen syntymisenä etenkin metalliteollisuuteen ja myös kemianteollisuuteen. Nato-jäsenyys tuo tilauksia muillekin toimialoille.

Kesäautoksi hankitaan käytetty auto. Tämä kuvaa autokaupan tilaa, sillä käytettyjä autoja tuodaan Suomeen runsaasti. Uusien henkilöautojen ensirekisteröinti nousi hieman huhtikuussa 2023 edelliseen vuoteen verrattuna, mutta edelleen uusien autojen myynti on vähäistä.

  1. Metalliteollisuus kesäkuu 2023
  2. Kemianteollisuus kesäkuu 2023
  3. Puutuoteteollisuus kesäkuu 2023
  4. Muu teollisuus kesäkuu 2023
  5. Alkutuotanto kesäkuu 2023
  6. Palvelulliset alat kesäkuu 2023

Seuraava talouden ja työllisyyden seurannan -diasarja ilmestyy elokuussa ja Toimialaseuranta-diapaketti syyskuussa. Joulukuussa julkaistaan laaja Toimialakatsaus (julkistus 5.12.2023) jossa toimialojen tilannetta, talouden ja työllisyyden suhdanteita ja muita keskeisiä asioita käsitellään laajemmin.

Lisätietoja:

Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö
[email protected]

Timo Eklund, erikoistutkija
[email protected]