Opintopisteitä Murikan kursseista – pisteet talteen Koskeen

Joidenkin Murikassa suoritettujen kurssien suoritustiedot on mahdollista kirjata opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Ammattiyhdistysopinnoilla voi siis kerryttää opintopisteitä (op). Taustalla on vuoden 2021 elokuussa voimaan astunut uudistus, joka koskee vapaan sivistystyön oppilaitoksia, kuten Murikka-opistoa.

Koski-tietovaranto on kansallinen opintosuoritusten ja tutkintotietojen tietovaranto, joka kokoaa opintosuoritus- ja tutkintotiedot eri koulutusasteilta. Palvelusta kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot keskitetysti.

Suoritusmerkintä voidaan kirjata Koskeen sellaisista Murikan kursseista, jotka täyttävät osaamisperusteiset kriteerit. Tietojen tallentaminen Koskeen edellyttää opiskelijan suostumusta, jota kysytään kurssille ilmoittautumisen yhteydessä.

Suostumus on mahdollista antaa myös kurssin alussa. Järjestelmään kirjatut suoritustiedot ovat katsottavissa opintopolku.fi-sivustolla. Palveluun kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella. Sivuston tiedot ovat henkilökohtaisia.

Opintosuoritustietoja voi hyödyntää esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemisessa. Oppilaitoksesta ja opintosuunnasta riippuen opintosuorituksista saatuja opintopisteitä on mahdollista lukea hyväksi myös muiden tutkintojen suorittamisessa.

Katso lista Murikka-opiston vuoden 2023 Koski-kelpoisista kursseista Teollisuusliiton opinto-oppaan sivulta 10.