Samla studiepoäng på kurser i Murikka – studiepoängen registreras i Koski

En del av avlagda kurserna vid Murikkainstitutet kan nu skrivas in i databasen Koski. Man kan alltså samla studiepoäng (sp) genom att avlägga fackliga kurser. Bakgrunden är en förändring som trädde i kraft i augusti 2021 som gäller läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Det gäller till exempel Industrifackets Murikkainstitut.

Utbildningsstyrelsen upprätthåller integrationstjänsten Koski där nationella studierätter och prestationer samlas. Den nationella informationsresursen innehåller uppgifter om elevers och studerandes enskilda studierätter, studieprestationer och avlagda examina.

Medborgare och myndigheter får de uppgifter de behöver från ett och samma ställe.

Studiepoäng kan registreras i Koski om sådana kurser på Murikka som bedömts uppfylla de kompetensbaserade kriterier som utbildningsstyrelsen definierat.

För att uppgifterna ska kunna registreras i Koski krävs den studerandes godkännande som efterfrågas vid anmälan till kursen. Man kan kolla upp de egna studieprestationerna på opintopolku.fi. Tjänsten kräver stark identifiering. Informationen på sidan är personlig.

Studieprestationerna kan utnyttjas till exempel om man söker jobb eller studieplats.  Beroende på läroanstalt och inriktning kan det vara möjligt att räkna till godo avlagda fackliga studier till en examen.

På sidan 10 i Industrifackets studieguide finns listan över kurser som kan föras in i Koski år 2023.