Teollisuusliitto aloittaa poliittiset työtaistelutoimet – ulosmarsseja Lapissa ja Oulussa: ”Tämä on vastalauseemme ja hätähuutomme hallitukselle”

Teollisuusliitto aloittaa poliittiset työtaistelutoimet hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan tiistaina 26 syyskuuta. Toimenpiteet alkavat lyhytkestoisina tunnin ulosmarsseina Lapin ja Oulun vaalipiireissä. Toimet ovat osa SAK:n yhteistä Painava syy -kampanjaa, jonka tavoitteena on puolustaa työntekijöitä hallituksen yksipuolisia heikennysesityksiä vastaan.

– Ulosmarssit ovat vastalauseemme ja hätähuutomme. Hallituksen piti nujertaa valtiontalouden alijäämä, mutta hallitus päätyikin nujertamaan suomalaista työntekijää. Teollisuusliitolla ei siksi ole muuta vaihtoehtoa kuin puolustaa jäseniään työtaistelutoimien avulla.

– Hallitus kohdistaa leikkaukset ja heikennykset pitkälti yhteen ja samaan tahoon: työntekijöihin. Päätökset runnotaan läpi nopeasti, jotta ihmiset eivät ehdi hahmottaa päätösten sisältöä. Vetoan hallitukseen: vielä ei ole liian myöhäistä muuttaa suuntaa ja istua aidosti yhteiseen pöytään, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

”Hallitus romuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan”

Hallituksen työttömyysturvaan kohdistamat heikennykset iskevät jo ensi vuonna kovempaa kuin Sipilän hallituksen aikainen aktiivimalli. Pelkästään ansiosidonnaisen porrastus leikkaa keskimäärin 350 euroa kuukaudessa yli kaksi kuukautta työttömänä tai lomautettuna olevalta teollisuuden työntekijältä.

– Hallitus romuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan tilanteessa, jossa lomautukset ja irtisanomiset arkipäiväistyvät. Tämä on yksiselitteisesti väärin. Työntekijät tarvitsevat vahvan turvaverkon, johon nojata, kun työt loppuvat. Jatkossa sellaista ei ole, Aalto sanoo.

Hallitus romuttaa työttömyysturvan ohella myös työsuhdeturvan. Muutosten myötä palkanmaksu yt- ja lomautustilanteissa katkaistaan hyvin nopeasti. Jatkossa palkanmaksu voi katketa jopa yhdessä viikossa siitä, kun työnantajan lomautustarve syntyy. Nykylaissa vastaava aika on 8 viikkoa, kun huomioidaan muutosneuvottelut. Irtisanomissuojaa myös heikennetään siten, ettei työsuhteen päättäminen vaadi painavaa syytä.

– Työsuhdeturvan romuttaminen siirtää työnantajan riskit työntekijöiden kannettavaksi. Läheskään kaikilla perheillä ei ole enää puskureita, johon nojata. Siksi on tärkeää, että työnantajan palkanmaksu jatkuu jonkin aikaa, vaikka yrityksen talous olisi kääntynyt heikompaan. Jatkossa näin ei ole.

– Irtisanomissuojan heikentämisessä on kyse potkulaista. Työntekijät eivät pian voi tietää, minkälainen käyttäytyminen johtaa irtisanomiseen. Selvää on, ettei siihen tarvita ainakaan painavaa syytä, Aalto sanoo.

Hallitus vie Suomen pois pohjoismaiselta tieltä

Hallitus vähättelee ajamiaan muutoksia kertomalla niiden olevan jo voimassa muissa Pohjoismaissa. Teollisuusliitto katsoo asiaa toisin. Liiton näkökulmasta muutokset vievät Suomea pois pohjoismaiselta tieltä kohti heikon työsuhdeturvan ja sosiaaliturvan maita.

– Hallituksen työmarkkinakompassi näyttää kohti itää. Toimilleen hallitus on ottanut esimerkkiä maista, joissa on heikko työsuhdeturva, heikko sosiaaliturva ja heikot mahdollisuudet vaikuttaa työpaikan asioihin. Tämä on suunta, johon emme halua Suomen kulkevan.

– Osa heikennyksistä tuodaan pakottavana lainsäädäntönä, joka estää sopimasta lakia paremmin. Lakko-oikeuden rajoitukset toteutetaan nopeasti, jotta työntekijät eivät voi puolustaa etujaan myöhemmin tuotavia heikennyksiä vastaan. Luottamusmiehet ohitetaan lailla ja yleissitovuutta heikennetään. Kuulostaako tämä pohjoismaiselta tavalta toimia? Ei kuulosta, Aalto päättää.

Teollisuusliitto noudattaa poliittisissa työtaistelutoimissa 4 päivän ilmoitusaikaa. Ulosmarssit eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta. Tiistaina 26 syyskuuta toteutettavat ulosmarssit ovat tunnin mittaisia. Ulosmarsseihin osallistuvat toimipaikat sijaitsevat Lapin ja Oulun vaalipiirien alueella. Toimipaikat ovat seuraavat:

Skoda Transtech Oy Otanmäki, Nokia Solutions and Networks Oy Oulu, BRP Finland Oy, Scanfil EMS Oy Sievi, Norrhydro Oy Rovaniemi, Pölkky Oy Kajaani, Hydnum Oy Muhos, Stora Enso Oy Veitsiluoto, Comforta Oy Sodankylä.

Tarkemmat tiedot ulosmarssitoimipisteistä löytyvät täältä: www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/painavasyy. Teollisuusliitto tiedottaa uusista ulosmarsseista lisää huomenna 23.9.

Lisätietoja:

Riku Aalto (Haastattelut)
0400 711 072

Merja Rinne (Työtaistelutoimiin liittyvät tiedustelut)
Aluetoiminnan päällikkö
050 306 4437