Teollisuusliiton poliittiset lakot jatkuvat 28. marraskuuta Hämeen vaalipiirissä

Teollisuusliiton poliittiset lakot hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan jatkuvat tiistaina 28. marraskuuta Hämeen vaalipiirissä. Lakoissa on kyse yhden vuorokauden työnseisauksista yhteensä 7 teollisuuden työpaikalla. Toimien tarkoituksena on puolustaa työntekijöitä hallituksen yksipuolisia heikennysesityksiä vastaan. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pitää kohtuuttomana sitä, että kaikki hallitusohjelman sisältämät heikennykset kohdistuvat yhteen ja samaan ryhmään: työntekijöihin.

– Hallitus on valinnut puolensa, kun se toteuttaa sellaisenaan elinkeinoelämän järjestöjen tavoitteita työntekijöiden oikeuksien, työehtojen ja neuvotteluaseman kurjistamisesta. Minkäänlaista tasapainoa ei ole, ja se kärjistää yhteiskunnallista ilmapiiriä, Aalto sanoo.

Aalto kritisoi myös elinkeinoelämän järjestöjä ja työnantajapuolta.

– Työnantajapuoli ei voi ulkoistaa työehdoista päättämistä maan hallitukselle. Hallituksen päätökset seuraavat työnantajia neuvottelupöytiin, eikä tilannetta pääse pakoon työntämällä päätään hiekkaan, Aalto jatkaa.

Teollisuusliitto noudattaa poliittisissa työtaistelutoimissa mahdollisuuksien mukaan vähintään 4 päivän ilmoitusaikaa. Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta. Tiistaina 28. marraskuuta toteutettavat työnseisaukset ovat yhden vuorokauden mittaisia. Työnseisauksiin osallistuvat toimipaikat sijaitsevat Hämeen vaalipiirin alueella.

Lakkoon osallistuvat toimipaikat tiistaina 28. marraskuuta ovat seuraavat:

Lindström – Hämeenlinna, Lopen Rakennuspuu, Oilon – Lahti, Saint-Gobain Finland – Isover / Forssa, SSAB Europe – Hämeenlinna, Uponor Infra – Nastola ja Uponor Suomi – Nastola.

Tarkemmat tiedot toimipisteistä ja seisauksista löytyvät täältä. Teollisuusliitto tiedottaa uusista työnseisauksista lisää huomenna 24.11.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Riku Aalto (Haastattelut)
0400 711 072

järjestöyksikön johtaja Vesa Aallosvirta (Työtaistelutoimiin liittyvät tiedustelut, luottamusmiesten haastattelut)
040 820 9026