Vietnaminkielinen puutarha-alan työehtosopimus ennalta ehkäisemään työperäistä hyväksikäyttöä

Työehtosopimusosapuolet, Teollisuusliitto ja Maaseudun Työnantajaliitto MTA, ovat käännättäneet puutarha-alan työehtosopimuksen vietnamiksi. Päätös tehtiin, koska kasvihuonetuotannossa työskentelee huomattava määrä vietnamilaistaustaisia työntekijöitä, joista osa on kokenut Suomessa poikkeuksellista hyväksikäyttöä.

– Emme hyväksy minkäänlaista hyväksikäyttöä. Haluamme työehtosopimusosapuolina toimia kaikin tavoin reilun työelämän edistämiseksi ja hyväksikäytön ehkäisemiseksi, toteavat Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Riikka Vasama ja Maaseudun Työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas.

Teollisuusliitto ja MTA ovat jo pitkään julkaisseet yhdessä solmimiaan työehtosopimuksia eri kielillä. Puutarha-alan työehtosopimus on saatavilla suomen, ruotsin ja vietnamin lisäksi myös ukrainaksi, englanniksi ja venäjäksi.

– Kieliversiot ovat käteviä työvälineitä puutarha-alan yrittäjille, joiden perehdyttämisvelvollisuus monikulttuurisessa ja kiivastahtisessa työympäristössä on erittäin vaativa tehtävä, sanoo toimitusjohtaja Kristel Nybondas MTA:sta.

– Kokemuksemme mukaan suuri osa puutarha-alan ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä ei edelleenkään tiedä, mikä työehtosopimus on, saati ole tietoinen sen sisällöstä. Kieliversioilla voidaan vähentää tiedon puutetta. Hyväksikäytön kitkeminen edellyttää kuitenkin enemmän kuin pelisääntöjen tuntemista: tarvitaan niiden noudattamista, kommentoi sopimusasiantuntija Riikka Vasama Teollisuusliitosta.

Kasvihuonetuotannossa työskentelee yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä lisäksi noin 5 500 palkkatyöntekijää. Suomessa on mittava ympärivuotinen tuotanto, mutta sesonkiluontoinen työ on silti yleistä ja kausityösuhteita on vakituisia työsuhteita enemmän. Toimialan työntekijöistä yli puolet on ulkomaalaistaustaisia.

Teollisuusliitto ja MTA järjestivät 20. marraskuuta Närpiössä yhteisen infotilaisuuden puutarha-alan työntekijöille ja työnantajille. Tilaisuudessa kerrottiin puutarha-alan työehtosopimuksesta ja sen vietnaminkielisestä käännöksestä sekä esiteltiin Teollisuusliiton ja Maaseudun Työnantajaliiton palveluita jäsenilleen.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

  • Riikka Vasama, sopimusasiantuntija, Teollisuusliitto,
    puh. 0400 484 528, [email protected]
  • Kristel Nybondas, toimitusjohtaja, Maaseudun Työnantajaliitto MTA, puh. 040 142 8558, [email protected]