Vietnamesisk översättning av trädgårdsbranschens kollektivavtal ska förebygga arbetsrelaterat utnyttjande

Kollektivavtalsparterna, Industrifacket och Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, har låtit översätta kollektivavtalet för trädgårdsbranschen till vietnamesiska. Beslutet om att låta översätta avtalet baserar sig på det betydande antalet arbetstagare med vietnamesisk bakgrund som arbetar inom växthusproduktionen och varav en del har råkat ut för exploatering, vilket är exceptionellt i Finland.

– Vi godkänner inga former av exploatering. Som kollektivavtalsparter vill vi på alla sätt främja rättvisa i arbetslivet och förebygga exploatering, konstaterar Riikka Vasama, avtalsexpert vid Industrifacket, och Kristel Nybondas, verkställande direktör vid Landsbygdens Arbetsgivareförbund.

Industrifacket och LAF har redan länge gett ut sina gemensamma kollektivavtal på olika språk. Förutom på finska, svenska och vietnamesiska finns Kollektivavtalet för trädgårdsbranschen också på ukrainska, engelska och ryska.

– Språkversionerna är praktiska arbetsredskap för trädgårdsbranschens företagare som ansvarar för introduktionen av arbetstagare, vilket är en mycket krävande uppgift i en mångkulturell och hektisk arbetsmiljö, säger Kristel Nybondas, verkställande direktör vid LAF.

– Vår erfarenhet är att en stor del av trädgårdsbranschens arbetstagare med utländsk bakgrund fortfarande varken vet vad ett kollektivavtal är eller känner till innehållet. Genom språkversioner är det möjligt att avhjälpa kunskapsbristen. För att utrota exploatering krävs det dock mer än enbart kunskap om de gemensamma spelreglerna: de måste också iakttas, säger Riikka Vasama, avtalsexpert vid Industrifacket.

Inom växthusproduktionen arbetar utöver företagarna och deras familjemedlemmar cirka 5 500 löntagare. Finland har en omfattande produktion året runt, men säsongsbetonat arbete är ändå vanligt och antalet säsongsanställningar är större än antalet fastanställningar. Mer än hälften av arbetstagarna inom branschen har utländsk bakgrund.

Den 20 november ordnade Industrifacket och LAF ett gemensamt infomöte i Närpes för arbetstagare och arbetsgivare inom trädgårdsbranschen. Vid mötet gav Industrifacket och LAF information om trädgårdsbranschens kollektivavtal, dess vietnamesiska översättning och om de båda förbundens medlemsservice.

Närmare upplysningar och intervjuförfrågningar:

  • Riikka Vasama, avtalsexpert, Industrifacket, tfn 0400 484 528, [email protected] (på finska)
  • Kristel Nybondas, verkställande direktör, Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, tfn 040 142 8558, [email protected]