Uusia yrityskohtaisia työehtosopimuksia mekaaniseen metsäteollisuuteen

Mekaanisen metsäteollisuuden sopimusalalle on loka-marraskuussa 2023 syntynyt uusia yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Sopimukset solmittiin Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron sekä Arolan Höyläämö Oy:n, RP Logistics Oy:n, Veljekset Vaara Oy:n ja Vaaran Palkki Oy:n ja Älvsbytalo Oy:n kesken.

  • Arolan Höyläämö Oy:n työehtosopimus on astunut voimaan 1.4.2022 ja sitä jatketaan optiovuodella 31.12.2024 asti.
  • RP Logistics Oy:n kokonaan uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.10.2023-31.12.2024.
  • Veljekset Vaara Oy:n ja Vaaran Palkki Oy:n työehtosopimus on astunut voimaan 1.2.2022 ja sitä jatketaan optiovuodella 31.1.2025 asti.
  • Älvsbytalo Oy:n työehtosopimus on astunut voimaan 1.3.2022 ja sitä jatketaan optiovuodella 31.12.2024 asti.

Työehtosopimukset koskevat kaikissa yrityksissä työntekijöitä ja toimihenkilöitä ja takaavat työrauhan. Ne vastaavat työehdoiltaan yritysten aikaisempia työehtosopimuksia ja ovat käynnissä olevalla sopimuskierroksella teollisuuteen muodostuneen palkankorotuslinjan mukaisia.

– Syksyllä 2023 käydyt yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut ovat olleet koko mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaisten työehtosopimusten historian toinen neuvottelukierros, joten sektorilla on ollut entistä paremmat valmiudet käydä neuvotteluja, Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Katariina Stoor sanoo.

Mekaanisen metsäteollisuuden entinen työnantajaliitto Metsäteollisuus ry ei vuoden 2021 jälkeen ole osallistunut työehtosopimustoimintaan.

– Metsäteollisuuden irtautuminen yleissitovista työehtosopimuksista oli sopimisen kulttuurin kannalta suuri pettymys, mutta Teollisuusliitto pystyy toimimaan myös muuttuvassa ympäristössä ja vastaamme meille annettuihin haasteisiin. Neuvottelemme edelleen työehdoista jäsentemme parhaaksi ja edistämme työehtosopimustavoitteitamme väsymättömästi myös yritystasolla, Stoor sanoo.

– Vaikka pystymme edistämään tavoitteitamme reilummasta työelämästä myös yrityskohtaisissa pöydissä niin muistutamme, että valtakunnalliset työehtosopimukset hyödyttävät työntekijöiden lisäksi yhtä lailla myös työnantajia. Yleissitovassa mallissa ei tarvitse käydä neuvotteluja jokaisessa yrityksessä erikseen ja käyttää niihin pienten ja keskisuurten yritysten aikaa ja rahaa. Lisäksi yleissitovuus antaa yrityksille reilut kilpailuasetelmat, kun kaikki lähtevät samalta viivalta, Stoor sanoo.