Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Päivän tarkoitus on juhlistaa naisia ja pyrkimystä sukupuolten tasa-arvoon.

Vuonna 1857 sadat työläisnaiset lakkoilivat alhaisia palkkoja, pitkiä työaikoja ja kohtuuttomia työoloja vastaan New Yorkissa.

Suomessa vietettiin ensimmäisen kerran naistenpäivää 8.3.1914. Sen tarkoitukseksi määriteltiin naisten sivistäminen terveys- ja työväenasioissa.

Yhdistyneet kansakunnat vahvisti päivän vieton vuonna 1975. Tyttöjen ja naisten oikeudet ovat esillä eri puolilla maailmaa naistenpäivänä nykyäänkin.

Tasa-arvo ja demokratia ovat aina olleet vakaan ja rauhallisen yhteiskunnan perusta. Toimivassa yhteiskunnassa tarvitaan kaikkien yhteistä panosta ja siksi naisia tulee olla mukana laajasti päätöksenteossa. Yhteiskunnassa ja työelämässä tulisi jo etukäteen miettiä ja arvioida sukupuolivaikutuksia, kun päätöksiä tehdään.

Kriisit koettelevat vakautta ja demokratiaamme. On entistä tärkeämpää, että tasa-arvotyö saa tukea ja jatkuu, yhteisesti. Tämän eteen tehdään työtä Teollisuusliitossa nyt ja tulevaisuudessa.