Glad kvinnodag!

Idag firar vi kvinnorna och arbetet för jämställdhet mellan könen.

Den internationella kvinnodagen har vi i Finland firat i hela 110 år. Första kvinnodagen 8.3.1914 var tänkt som en dag, då kvinnornas kunskap om hälsofrågor samt frågor som gällde arbetarklassen lyftes upp.

Redan år 1857 hade hundratals kvinnor i New York gått i strejk i protest mot låga löner, långa arbetsdagar och orimliga arbetsförhållanden.

FN stadfäste dagen som en internationell dag 1975 och sedan dess har flickors och kvinnors rättigheter lyfts upp på Kvinnodagen runtom i världen.

Grunden i ett stabilt och fredligt samhälle har alltid varit jämställdhet och demokrati.

För ett fungerande samhälle behövs allas gemensamma insatser och därför bör kvinnor aktivt delta i beslutsfattandet.

När beslut tas, såväl i samhället som i arbetslivet, bör man på förhand göra en könskonsekvensbedömning.

När kriser hotar vår stabilitet och hela samhället är det ännu viktigare att gemensamt stöda och utveckla jämställdhetsarbetet. Industrifacket arbetar för dessa frågor.