Teollisuusliiton kevään 2024 stipendin saajat valittu

Teollisuusliiton kevään 2024 stipendin saajat on valittu. 500 euron arvoinen stipendi jaettiin tänä keväänä 60 opiskelijajäsenelle.

Teollisuusliiton stipendillä tuetaan Teollisuusliiton sopimusalojen aktiivisia perustutkinto-opiskelijoita. Taloudellinen tukeminen opiskeluiden aikana on tärkeää, koska opiskeluaikaan liittyy usein paljon epävarmuutta toimeentulosta ja tulevaisuudesta. Ammatilliseen opetukseen on viime aikoina kohdistunut myös paljon muutoksia, mikä osaltaan luo lisätarpeita opiskelijoiden tukemiseen.

Edellytys stipendin hakemiselle on Teollisuusliiton opiskelijajäsenyys, joka on maksuton. Teollisuusliiton stipenditoimikunta valitsee stipendisaajiksi tarkalla pisteytyksellä aktiivisia opiskelijoita, jotka ovat toimineet oma-aloitteisesti esimerkiksi ammattiylpeyden rakentamisessa.

Lisäksi tutor- ja oppilaskuntatoiminta, osallistuminen Taitaja-kisoihin, Teollisuusliiton tai SAKKIn tapahtumiin, oman alan esittely sosiaalisessa mediassa ja muu yhteiskunnallinen tai opiskelija-aktiivisuus ovat sellaisia asioita, mitä stipenditoimikunnassa arvostetaan. Hakemuksissa huomioidaan myös mm. alueellinen, alojen ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Stipendin tarkoitus on myös kehittää oppilaitoksen ja Teollisuusliiton yhteistyötä. Teollisuusliitossa toivotaankin oppilaitosten henkilökunnan suosittelevan jatkossakin opiskelijoita stipendien saajiksi.

Stipendeillä vahvistetaan opiskelijajäsenten sitoutumista Teollisuusliittoon ja jaetaan tietoa Teollisuusliiton toiminnasta ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lisätietoa Teollisuusliiton stipendistä ja kevään stipendin saajat