60 studerande får Industrifackets stipendium i vår

Mottagarna av Industrifackets stipendier för våren 2024 har utsetts. Ett stipendium till värdet av 500 euro delas den här gången ut till 60 studerandemedlemmar.

Med hjälp av Industrifackets stipendium stöder förbundet aktiva examenstuderande i Industrifackets avtalsbranscher. Det är viktigt med stöd under studierna eftersom tiden ofta kan präglas av ovisshet kring frågor om utkomst och framtidsutsikter. Yrkesutbildningen i Finland har under den senaste tiden genomgått olika förändringar som bidragit till att det finns ytterligare behov till att stöda yrkesstuderande.

Förutsättningen till att beviljas stipendiet är att personen är studerandemedlem i Industrifacket. Att vara studerandemedlem är inte avgiftsbelagt. Industrifackets stipendiekommitté väljer stipendiemottagarna bland aktiva studerandemedlemmar genom en noggrann poängsättning. Det kan till exempel handla om att stipendiemottagaren på eget bevåg arbetat för att öka yrkesstoltheten inom sin bransch.

Ytterligare kan till exempel tutor- eller kårverksamhet, deltagande i Mästare-tävlingarna eller FM i yrkesskicklighet, eller i Industrifackets, SAKKI:s eller Finlandssvenska skolungdomsförbund FSS verksamhet och evenemang, synliggörande av den egna branschen i sociala medier eller annan samhällelig aktivism är något som uppskattas i stipendiekommittén.

En av avsikterna med stipendiet är också att utveckla samarbetet mellan Industrifacket och utbildningsanordnare inom yrkesutbildningen i Finland. Därför önskar Industrifacket att personal inom yrkesutbildningen också i fortsättningen gör stipendierekommendationer för studerande.

Stipendiet bidrar också till att stärka studiemedlemmarnas engagemang i Industrifacket och till att öka kunskapen om Industrifacket inom yrkesutbildningen.

Här hittar du listan över personer som tilldelas Industrifackets stipendium våren 2024.