Tes-neuvottelut

Teknologiasektorin neuvoteltavat työehtosopimukset

Sopimusala

Sopimuksen päättymispäivä

Neuvottelujen seuraava ajankohta

Teknologia­teollisuus 30.11.2022 25.11.2022
Malmi­kaivokset 30.11.2022 neuvotellaan teknologia­teollisuuden sopimuksen valmistuttua
Pelti- ja teollisuus­eristysala 30.11.2022 30.11.2022
Tekninen huolto ja kunnossa­pito 30.11.2022 23.11.2022
Maaseutu­elin­keinot 31.1.2023 aloitetaan joulukuun puolivälissä
Puutarha-ala 31.1.2023 aloitetaan joulukuun puolivälissä
Turkistuotantoala 31.1.2023 aloitetaan joulukuun puolivälissä
Viher- ja ympäristö­rakentamis­ala 31.1.2023 aloitetaan joulukuun puolivälissä

Kemian sektorin neuvoteltavat sopimukset

Seuraavat kemian sektorin sopimukset päättyvät automaattisesti 31.12.2022, jos palkkaratkaisusta ei saada neuvottelutulosta syksyn aikana ja jos päättymisestä ei sovita toisin.

Sopimusala

Sopimuksen päättymispäivä

Neuvottelujen seuraava ajankohta

Kemian perus­teollisuus 31.12.2022 5.12.2022
Kumi­teollisuus 31.12.2022 ei vielä sovittu
Muovi­tuote­teollisuus ja kemian tuote­teollisuus 31.12.2022 5.12.2022
Viestintä­alan toimi­henkilöt Grafinet ry 31.12.2022 ei vielä sovittu
Öljy-, maakaasu- ja petro­kemian­teollisuus 31.12.2022 5.12.2022

Seuraavat kemian sektorin sopimukset päättyvät automaattisesti 31.1.2023, jos palkkaratkaisusta ei saada neuvottelutulosta syksyn aikana ja jos päättymisestä ei sovita toisin.

Sopimusala

Sopimuksen päättymispäivä

Neuvottelujen seuraava ajankohta

Auton­rengasala 31.1.2023, jos palkka­ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä Neuvottelut palkkaratkaisusta kesken
Fiskars Finland Oy Ab:n työn­tekijät 31.1.2023 ei vielä sovittu
Lasi­keraaminen teollisuus 31.1.2023 ei vielä sovittu
Tekstiili- ja muotiala 31.1.2023, jos palkka­ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä Neuvottelut palkkaratkaisusta kesken
Tekstiili­huoltoala 31.1.2023, jos palkka­ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä Neuvottelut palkkaratkaisusta kesken

Seuraavat kemian sektorin sopimukset päättyvät automaattisesti 28.2.2023, jos palkkaratkaisusta ei saada neuvottelutulosta syksyn aikana ja jos päättymisestä ei sovita toisin.

Sopimusala

Sopimuksen päättymispäivä

Neuvottelujen seuraava ajankohta

Harja- ja sivellinalat 28.2.2023, jos palkka­ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä Neuvottelut palkkaratkaisusta kesken
Jakelu 28.2.2023, jos palkka­ratkaisua ei löydetä 31.12.2022 mennessä Neuvottelut palkkaratkaisusta kesken
Jalometalli­ala 28.2.2023, jos palkka­ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä Neuvottelut palkkaratkaisusta kesken
Kenkä- ja nahka­teollisuus 28.2.2023, jos palkka­ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä Neuvottelut palkkaratkaisusta kesken
Media- ja painoalan työntekijät 28.2.2023, jos palkka­ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä Neuvottelut palkkaratkaisusta kesken
Suorajakelu 28.2.2023, jos palkka­ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä Neuvottelut palkkaratkaisusta kesken
Veneen­rakennus­teollisuus 28.2.2023, jos palkka­ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä Neuvottelut palkkaratkaisusta kesken