Tes-neuvottelut

Neuvottelut eivät ole alkaneet
Neuvottelut ovat käynnissä
Uusi työehtosopimus on hyväksytty

Kemian sektori

Autoalan kauppa ja
korjaamotoiminta
Autonrengasala
Fiskars Finland Oy Ab:n
työntekijät
Harja- ja sivellinalat
Jalometalliala
Kemian perusteollisuus
Kenkä- ja nahkateollisuus
Kumiteollisuus
Lasikeraaminen teollisuus
Muovituoteteollisuus ja
kemian tuoteteollisuus
Veneenrakennusteollisuus
Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus

Teknologiasektori

Malmikaivokset
Pelti- ja teollisuuseristysala
Teknologiateollisuus

Puutuotesektori

Bioteollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus *
Puusepänteollisuus
* Yrityskohtaiset neuvottelut alkaneet osassa mekaanisen metsäteollisuuden yrityksiä
 

Erityisalojen sektori

Jakelu
Lasitus-, rakennuslasitus-
ja lasinjalostusala
Maaseutuelinkeinot
Media- ja painoalan
työntekijät
Metsäala
Metsäkoneala
Puutarha-ala
Suorajakelu
Taimitarha-ala
Tekninen huolto ja
kunnossapito
Tekstiili- ja muotiala
Tekstiilihuoltoala
Turkistuotantoala
Turvetuotantoala
Viestintäalan toimihenkilöt
Grafinet ry
Viher- ja
ympäristörakentamisala