Tes-neuvottelut

Neuvottelut eivät ole alkaneet
Neuvottelut ovat käynnissä
Uusi työehtosopimus tai optiovuosi on hyväksytty

Kemian sektori

Autoalan kauppa ja
korjaamotoiminta
Autonrengasala
Fiskars Finland Oy Ab:n
työntekijät
Harja- ja sivellinalat
Jakelu
Jalometalliala
Kemian perusteollisuus
Kenkä- ja nahkateollisuus
Kumiteollisuus
Lasikeraaminen teollisuus
Lasitus-, rakennuslasitus-
ja lasinjalostusala
Media- ja painoalan
työntekijät
Muovituoteteollisuus ja
kemian tuoteteollisuus
Suorajakelu
Tekstiili- ja muotiala
Tekstiilihuoltoala
Veneenrakennusteollisuus
Viestintäalan toimihenkilöt
Grafinet ry
Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus

Teknologiasektori

Maaseutuelinkeinot
Malmikaivokset
Metsäala
Metsäkoneala
Pelti- ja teollisuuseristysala
Puutarha-ala
Taimitarha-ala
Tekninen huolto ja
kunnossapito
Teknologiateollisuus
Turkistuotantoala
Turvetuotantoala
Viher- ja
ympäristörakentamisala

Puutuotesektori

Bioteollisuus *
Hirsitaloteollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus *
Puusepänteollisuus
* Yrityskohtaiset neuvottelut alkaneet osassa bioteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden yrityksistä