Jäsenyys halpenee: kokonaisjäsenmaksu 1,49 %

Vuonna 2018 Teollisuusliiton jäsenmaksu on 1 prosentti jäsenen ennakonpidätyksen alaisista tuloista. Jäsenmaksuprosentti laskee vuoteen 2017 verrattuna. Työttömyyskassan maksu on 0,49 prosenttia.

Ammattiosastopalautus on 0,18 prosenttia.

Talouspäällikkö Ulla Hopponen esitteli asian ja päätös oli liittofuusiosta tehdyn esityksen mukainen.

Kannatusjäsenmaksu on 20 euroa kuussa. Sillä saa liiton jäsenkortin, jäsenlehden ja oikeuden työsuhdeneuvontaan. Itsensätyöllistäjän jäsenmaksu on 35 euroa kuussa 18 kuukauden suoja-ajalla.

Opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.