Fullmäktige sänkte medlemsavgiften

Helhetsmedlemsavgiften år 2018 blir 1,49 % av medlemmens beskattningsbara inkomst. Industrifackets del är 1 % och a-kassans medlemsavgift är 0,49 %. Medlemsavgifterna sjunker jämfört med år 2017.

Fackavdelningarnas andel av medlemsavgiften är 0,18 procent.

Avgiften för understödande medlemmar är 20 euro i månaden. Det berättigar till förbundets medlemskort, medlemstidning och rätten till anställningsrådgivning. Självsysselsattas medlemsavgift är 35 euro i månaden.

Studerandemedlemmar betalar ingen medlemsavgift.