Sopimukseton tila jatkuu – teknologiasektorilla neuvotellaan seuraavan kerran sunnuntaina

Syksyn työehtosopimusneuvottelujen niin sanottuna päänavaajana toimivan teknologiateollisuuden neuvotteluja on käyty jo 12 viikkoa. Työnantajien eri alojen neuvottelupöytiin tuomat jyrkät esitykset ovat olleet laajasti esillä julkisuudessa.

Suurin eri alojen neuvottelupöytiä hiertävä asia on ollut kiky-sopimuksen yhteydessä hyväksytyt 24 ylimääräistä työtuntia. Kaiken päälle teknologiateollisuudessa työnantajan neuvottelutapa on ollut poukkoileva.

Teollisuusliiton teknologiasektorin johtajan Jyrki Virtasen mukaan sopimusneuvotteluja on vastakkaisista näkemyksistä huolimatta käyty kuitenkin asiallisessa hengessä.

– Vaikka työnantaja perinteiseen tapaansa on kantanut neuvottelupöytään melkoisen määrän työehtoihin liittyviä heikennyksiä, olemme pystyneet neuvottelemaan asiallisella tavalla. Työnantajapuolella kilpailukykysopimus ja sen heijastevaikutukset ovat näkyneet vahvasti neuvotteluissa ja osaltaan vaikeuttaneet sopimukseen pääsemistä, Virtanen kertoo.

Teollisuusliiton teknologiasektoriin kuuluvat alat ovat olleet sopimuksettomassa tilassa koko marraskuun ajan. Aloilla on voimassa ylityökielto ensi sunnuntaihin saakka.

– Ylityökielto ei ole toistaiseksi tuonut riittävää painetta sopimuspöytään, jotta sopimus olisi syntynyt. Mikäli sopimukseen ei lähiaikoina päästä, on syytä miettiä muita keinoja neuvottelujen vauhdittamiseksi.

Seuraavan kerran osapuolet tapaavat tulevana sunnuntaina.

Tilanne vaihtelee sektoreittain

Teollisuusliiton muilla sektoreilla neuvottelutilanne on vaihteleva. Kemian sektorilla neuvottelut keskeytettiin kaksi viikkoa sitten. Kemianteollisuus ry ei suostunut ottamaan pois neuvottelupöydästä esitystään liiton jäsenmaksujen perinnän lopettamisesta, minkä vuoksi edellytyksiä jatkaa ei ollut.

Auto- ja konealoilla neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä ja jatkuvat edelleen. Autonrengasalan neuvottelut käynnistyvät ensi vuoden puolella.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa neuvotteluja on käyty lokakuun alusta saakka. Tapaamisissa on käsitelty toistaiseksi työehtosopimuksen teksteihin liittyviä asioita.

Erityisalojen sektoriin kuuluvista aloista neuvottelunsa ovat juuri käynnistäneet maaseutuelinkeinot ja taimitarha-alat. Medialiiton kanssa on jo jonkin aikaa käyty neuvotteluja optiovuodesta media- ja painoalalla, jakelussa sekä Grafinetissa.

Teollisuusliitto neuvottelee työehdot kymmenille sopimusaloille, joista osan neuvottelut käynnistyvät vasta vuoden 2020 alkupuolella.

Työantajaliittojen eri neuvottelupöytiin tuomien heikennysesitysten lista on ollut pitkä. Esityksillä on tavoiteltu palkkojen ja sosiaalisten määräysten heikentämistä, työajan lisäämistä, liiton jäsenmaksun perinnästä luopumista sekä lakko-oikeuden ja luottamusmiehen aseman heikentämistä.