Media- ja painoalalle sekä viestintäalan toimihenkilöille ei tule optiovuotta

Teollisuusliiton erityisalojen sektoriin kuuluvalla media- ja painoalalla sekä viestintäalan toimihenkilöiden Grafinetin sopimusalalla on neuvoteltu niin sanotusta optiovuodesta. Työehtosopimuksen jatkamisesta kolmannella vuodella ei kuitenkaan olla päästy sopuun.

Molemmilla aloilla neuvotteluja jatketaan tästä eteenpäin normaaliin tapaan neuvottelemalla uudesta sopimuksesta uudelle sopimuskaudelle.