Teollisuusliiton liittovaltuusto: Luottamusmiehen asemaa vahvistettava lainsäädännöllä

Sääntömääräiseen syyskokoukseensa Helsingissä 25.–26.11.2021 kokoontunut Teollisuusliiton liittovaltuusto vaatii luottamusmiehen aseman vahvistamista lainsäädännöllisin keinoin. Henkilöstön edustajien asemaa on syytä vahvistaa, koska työnantajien asenne luottamusmiehiä kohtaan on tiukentunut. Pahimmissa tapauksissa työnantaja on kieltäytynyt tunnustamasta luottamusmiehen asemaa jopa silloin, kun työpaikan järjestäytymisaste on ollut poikkeuksellisen korkea.

Teollisuusliiton liittovaltuusto vaatii maan hallitusta aloittamaan välittömästi luottamusmiesten aseman turvaavan lainsäädännön valmistelun työntekijöiden aseman turvaamiseksi työlainsäädännön hengen mukaisesti.

Työlainsäädäntö lähtee siitä, että heikompaa osapuolta, eli työntekijöitä on suojeltava. Viimeaikaiset tapahtumat työmarkkinoilla osoittavat, että turvataksemme työntekijöiden tasapuolisen neuvotteluaseman työpaikoilla, on luottamusmiesten aseman vahvistaminen lainsäädännössä välttämätöntä.

Luottamusmiehen asema on kytköksissä myös sopimisen edellytyksiin paikallisella tasolla. Paikallinen sopiminen edistyy parhaiten silloin, kun luottamusmiehen asema on vahva.

Valtuusto muistuttaa, että henkilöstön asemaa on monissa maissa turvattu laajasti esimerkiksi myötämääräämisoikeuden, tulkintaetuoikeuden, laajemman tiedonsaannin ja hallintoedustuksen kautta. Suomen lainsäädännöstä puuttuu vastaavaa henkilöstön edustajien asemaa turvaavaa lainsäädäntöä ja rakenteita. Henkilöstön aseman vahvistaminen on syytä aloittaa luottamusmiehistä.

Lisätietoja

Timo Nevaranta
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Teollisuusliitto
050 574 1430