Industrifackets fullmäktige: Förtroendemannens ställning måste stärkas med lagstiftning

Industrifackets fullmäktige kräver att förtroendemannens ställning stärks med hjälp av lagstiftning. Fackets fullmäktige samlades till höstmöte i Helsingfors 25-26.11.2021. Det finns skäl att stärka personalrepresentanters ställning, eftersom arbetsgivarnas attityd mot förtroendemännen har blivit hårdare. I de grövsta fallen har arbetsgivaren vägrat att erkänna förtroendemannens ställning till och med i fall där arbetsplatsen har ett ovanligt stort antal fackmedlemmar.

Industrifackets styrelse kräver att landets regering genast börjar bereda lagstiftning för att säkerställa förtroendemannens ställning så att arbetstagarnas ställning tryggas i enlighet med arbetslagstiftningen.

Utgångspunkten för arbetslagstiftningen är att den svagare parten, alltså arbetstagarna, ska skyddas. Den senaste tidens händelser på arbetsmarknaden visar att förtroendemannens ställning måste stärkas med lagstiftning för att trygga en jämlik förhandlingsposition för arbetstagarna.

Förtroendemannens ställning hänger också ihop med möjligheterna att göra lokala avtal. De lokala avtalen framskrider bäst när förtroendemannen har en stark ställning.

Fullmäktige påminner om att de anställdas ställning i många länder har tryggats bland annat med hjälp av medbestämmanderätt, tolkningsföreträde, bredare tillgång till information och förvaltningsrepresentation. I den finländska lagstiftningen saknas motsvarande lagstiftning och strukturer som tryggar personalrepresentanternas ställning. När man går in för att stärka personalens ställning, är det skäl att börja med förtroendemännen.

Mer information:

Timo Nevaranta
Chef för samhällspåverkan
Industrifacket
050 574 1430