Toimihenkilöilmoituksen täyttäminen

On ensiarvoisen tärkeää, että ammattiosasto täyttää toimihenkilöilmoituksen huolellisesti. Ammattiosaston nimenkirjoittaja vakuuttaa allekirjoituksellaan kaikki annetut tiedot oikeiksi.

Lomakkeessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet on numeroitu, jolloin henkilökohtaiset varajäsenet merkitään samalla numerolla kuin varsinaiset jäsenet. Yleisvarajäsenet merkitään valitsemisjärjestyksessä. Mikäli ammattiosaston hallitukseen on valittu enemmän kuin 10 jäsentä, toimihenkilöilmoitukseen liitetään erillinen A4-kokoinen paperi, johon on lisätty hallituksen jäsenten ja varajäsenten tiedot kuten itse lomakkeessakin.

Jos ammattiosaston toimihenkilöt on valittu kaksivuotiskaudelle 2021–2022, eikä muutoksia ole tapahtunut, toimihenkilöilmoitusta ei tarvitse nyt palauttaa aluetoimistoon.

Tietosuojasitoumus, eli käyttöoikeudet jäsenrekisteriin (eHallintaan)

Toimihenkilöilmoituksen liitteenä olevassa tietosuojasitoumuksessa ammattiosaston hallitus ilmoittaa, keille se myöntää oikeuden ammattiosaston jäsenrekisterin käyttöön (eHallinta). Käytännössä siis vain näillä henkilöillä on pääsyoikeus eHallintaan. Myös puheenjohtajan tulee allekirjoittaa tietosuojasitoumus.

Ammattiosasto voi myöntää rekisterinkäyttöoikeuden esimerkiksi työntekijälleen, joka ei ole ammattiosaston jäsen.

Jos ammattiosasto on myöntänyt oikeudet kaksivuotiskaudelle 2021–2022, eikä muutoksia ole tullut, tietosuojasitoumusta ei tarvitse nyt palauttaa aluetoimistoon.