Kom ihåg att fylla i funktionärsanmälan

Det är ytterst viktigt att fackavdelningen fyller i funktionärsblanketten noggrant.

Fackavdelningens namntecknare bestyrker med sin underskrift att alla uppgifter stämmer. Styrelsemedlemmarna och ersättarna är numrerade på blanketten.

Den personliga ersättaren ska få samma nummer som den ordinarie styrelsemedlemmen. Allmänna ersättare antecknas i den ordning de blivit valda.

Om ni har valt fler än 10 medlemmar till fackavdelningens styrelse bifogar ni dem på en skild A4. Där fyller man i uppgifterna på samma sätt som på själva blanketten.

Om de anställda vid fackavdelningen har valts för tvåårsperioden 2021–2022 och inga förändringar har skett, behöver ingen funktionärsanmälan lämnas in till regionkontoret.

Dataskyddsförbindelsen dvs. användarrätt till medlemsregistret (fackavdelningens e-tjänst eHallinta)

I dataskyddförbindelsen, som bifogas till funktionärsanmälan, anmäler fackavdelningsstyrelsen vem de beviljar rätten att använda fackavdelningens medlemsregister (eHallinta). Endast de här personerna får tillgång och kommer in på fackavdelningens e-tjänst. Ordförande för avdelningen måste också underteckna dataskyddförbindelsen.

Fackavdelningen kan bevilja sina anställda arbetstagare användarrätt till även om de inte är medlemmar i fackavdelningen.

Om de användarna har valts för tvåårsperioden 2021–2022 och inga förändringar har skett, behöver dataskyddsförbindelsen inte lämnas in till regionkontoret.