Talouden ja työllisyyden tilanne hyvä vuoden ensimmäisellä puolikkaalla

Suomen talouden tila on ollut ensimmäisen vuosipuolikkaan ajan hyvä. On todennäköistä, että teollisuuden taloustilanne heikkenee jonkin verran loppuvuonna. Kun tuotanto laskee nykyiseltä huipultaan, niin lomautukset voivat yleistyä. Tällöinkin teollisuuden suhdanne pysyy hyvänä, vaikka muutosta heikompaan on havaittavissa.

Hyvistä ajoista kertovat myös työllisyysluvut: työllisyys on kasvanut ja lomautusten määrä pudonnut erittäin selvästi verrattuna edellisvuoteen. TEM:n tilastoissa työttömyyslukuja nostaa keväisin nuorten ilmoittautuminen työttömiksi työnhakijoiksi, kun koulut päättyvät. Kyse on normaalista suhdannevaihtelusta. Tilanne tasaantuu kesän mittaan, kun työtä ja opiskelupaikkoja löytyy.

Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa työllisyysaste oli 74,7 prosenttia, joten jälleen ollaan tavoitteeksi asetetun 75 prosentin tuntumassa. Työttömyysaste puolestaan oli toukokuussa 7,9 prosenttia eli selvästi (-2,4 prosenttiyksikköä) vähemmän kuin toukokuussa 2021.

Työttömyystilanne vaihtelee TEM:n tilastojen mukaan melkoisesti alueittain. Toukokuussa työttömien osuus työvoimasta oli alueesta riippuen 4,1–11,9 prosenttia. Länsi-Suomessa työllisyystilanne oli korkein: Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja muutenkin länsirannikolla vähiten työttömiä suhteessa alueen työvoiman määrään. Synkimmät työttömyysluvut olivat toukokuussa Pohjois-Karjalassa (11,9 %), Keski-Suomessa (11 %) ja Lapissa (10,5 %).

Työvoimatarpeeseen ei aina työssäkäyntialueilla pystytä vastaamaan. Niin kutsuttuja kohtaanto-ongelmia ilmenee, kun työntekijät ja alueet ovat aivan eri puolilla maata. Moni ei ole valmis muuttamaan työn perässä toisaalle. Pysyvämpään kohtaanto-ongelmaan etsitään TEM:ssä ratkaisua, jotta työ löytäisi tekijänsä – ja tekijä työtä.

Mikäli Ukrainan sodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin Suomen taloudessa, niin loppuvuonna talouskasvu hidastuu ja yritysten taloustilanne heikentyy. Kesän alussa on uumoiltu, että myös taloudellisen taantuman todennäköisyys voi kasvaa. Taantumasta puhutaan silloin, kun kokonaistuotanto supistuu kaksi vuosineljännestä peräkkäin.

Talouden taantuessa paineet lomautuksiin ja irtisanomisiin saattavat kasvaa. Ukrainan sodan ja Venäjään kohdistuvien pakotetoimien lisäksi koronaepidemian mahdollinen uusi aalto voi tuottaa syksyllä uusia haasteita. Jos epidemia yltyy, voi edessä olla taas erilaisia rajoitustoimia.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila, [email protected]
Erikoistutkija Timo Eklund, [email protected]