Vuosi 2023: Miinusmerkkejä taloudessa, teollisuudessa ja työllisyydessä

Suomen talouden ja teollisuuden osalta vuosi 2023 oli vaisu. Korkea inflaatio kuritti osto- ja investointihaluja koti- ja vientimarkkinoilla. Etenkin näkymiä heikensivät kotimaassa rakennusteollisuuden muille aloille levinneet ongelmat. Vientimaissa taas investointituotteiden kysyntä hiipui ja vienti väheni.

Vuonna 2023 vienti EU-maihin laski -6 % ja Iso-Britanniaan -13 %. Viennin arvo väheni -7 % ja viennin määrä -3 %.  Suurimmaksi vientimaaksi nousi Yhdysvallat, osuus kaikesta tavaraviennistä oli 11 %.

– Osan koko vuoden 2023 laskusta selittää hintojen alhaisuus, jonka mittakaavasta kertovat teollisuuden tuottajahinnat. Ne olivat -3 % halvemmat kuin edellisvuonna, toteaa erikoistutkija Timo Eklund.

Marraskuussa 2023 uusien tilausten arvo oli alimmillaan, joten lähtötaso oli matala. Joulukuussa metalliteollisuuden yritykset saivat arvoltaan joko yhden suuremman tai useamman pienemmän tilauksen. Tätä tarkempaa tietoa ei ole saatavana Tilastokeskuksesta. Tammikuussa 2024 tilausten arvo palasi jälleen vaisulle tasolle.

Taantumauhka pysytteli Suomen talouden yllä koko vuoden 2023. Ennusteita taantumasta annettiin, mutta toteutuminen viivästyi. Vuoden 2024 alkupuoli on ollut taloudessa erityisen vaisua. Vasta kuluvan vuoden lopulla on odotettavissa käänne parempaan.

Vuonna 2023 työllisyysaste korkea

Vuonna 2023 työllisyys kehittyi Suomessa hyvin – ja huonosti. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 77,9 % vuonna 2023. Tätä voidaan pitää korkeana, taso on lähes sama kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste kasvoi vuodessa: 15–74-vuotiaiden työttömyysaste oli 7,2 %. Tämä on +1,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2022. Etenkin nuorimpien ja vanhimpien työnhakijoiden sekä pitkäaikaistyöttömien työllisyys heikkeni.

Vuonna 2023 naisten työllisyysaste nousi ja miesten laski verrattuna edellisvuoteen. Tämä kertoo miesvaltaisten alojen heikentyneestä työllisyystilanteesta.  Rakennusalalla ja teollisuudessa työttömyys ja lomautukset lisääntyivät vuoden 2023 mittaan. Teollisuusliiton jäsenten työllisyys alkoi laskea kesän 2023 jälkeen.

– Erityisesti kokoaikaisten lomautusten määrä kasvoi selvästi, eniten metalliteollisuudessa. Tämä kertoo siitä, että uusia tilauksia ei saatu, eikä tuotanto työllistänyt kaikkia koko vuodeksi. Talven 2024 lopulla lomautusten määrä on kyllä jo vähentynyt, toteaa tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila.

TEM:n työnhakutilastot osoittivat koko vuoden 2023 ajan, että työttömien ja lomautettujen määrät ovat kasvaneen selvästi vuodessa. Esimerkiksi joulukuussa oli maassa työttömiä työnhakijoita lähes 300 000, mikä oli 14,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös avoimia työpaikkoja oli vuoden 2023 aikana selvästi vähemmän tarjolla kuin edellisvuonna.

Teollisuusliiton Talouden ja työllisyyden näkymät -diasarja ilmestyy kuukausittain.

Lisätietoja