Tulorekisteri lisää palkka-avoimuutta

Palkkojen ostovoima on kääntynyt nousuun vasta vuoden 2023 lopulla tai vasta tämän vuoden alussa. Pidemmällä aikavälillä reaalipalkkojen kehitys on ollut heikkoa. Vuosina 2013–2022 teollisuuden työntekijöiden reaalipalkat laskivat 5 prosenttia.

Viimeisimmät palkkatilastotiedot kertovat nekin heikosta kehityksestä. Suomessa reaalipalkat romahtivat vuonna 2022.

– Teollisuuden työntekijöiden palkkojen ostovoima aleni lähes 6 prosenttia. Kova inflaatio veti reaaliansiot pakkasen puolelle, vaikka STA-ansiot nousivat 2,4 prosenttia, toteaa erikoistutkija Timo Eklund.

Palkkakatsauksessa tarkastellaan myös teollisuuden osalta Suomen kilpailijamaiden palkkaratkaisuja. Kilpailijamaihin verrattuna teollisuuden palkat nousivat Suomessa hitaasti vuosina 2022–2023.

Tuoreempia ja tarkempia palkkatietoja luvassa

Jatkossa tietoa palkoista saadaan Teollisuusliiton käyttöön myös Tilastokeskukselta saatavan tulorekisteriaineiston avulla. Niitä esitellään vuoden 2024 Palkkakatsauksessa, joka ilmestyy loppuvuonna.

– Tulorekisteri mahdollistaa tarkemman ja ajantasaisemman palkkatiedon tuottamisen. Lisäksi voidaan tutkia monipuolisemmin eri aloilla työskentelevien palkkakehitystä. Tämä edistää palkka-avoimuutta ja tukee tes-neuvottelutoimintaa, selvittää tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila.

Viiveellä ilmestyneessä vuoden 2023 Palkkakatsauksessa palkkatilastoja on käytettävissä kahdenlaisia. Tilastokeskuksen toimialakohtaiset palkkatilastot sisältävät laajimmin tietoa teollisuusliittolaisten palkoista ja niiden kehityksestä. Tilastokeskus julkisti vuoden 2022 palkkatilastonsa vasta viime vuoden lopulla.

Elinkeinoelämän keskusliiton tuottamissa sopimusalakohtaisissa tilastoissa tieto koskee liittojen jäsenyritysten työntekijöiden palkkoja. Tilastoista uupuu monien pienempien yritysten palkkatiedot; teollisuusliittolaisia työskentelee kuitenkin niiden palveluksessa.

– Katsauksen taulukoihin pakatuista tiedoista selviää, paljonko työntekijöitä on kullakin alalla ja minkälainen on alan palkkakehitys. Lisäksi vertaillaan alakohtaisesti miesten ja naisten palkkatasoa ja sitä, miten niin kutsuttujen identtisten henkilöiden palkat ovat kehittyneet vuodessa, kertoo tilastotutkija Markus Raninen.

Vuoden 2023 palkkakatsauksen löydät tästä.

Lisätietoa