Luottamusmiesvaalit Teollisuusliiton aloilla 1.11.–31.12.

Tänä syksynä on edessä Teollisuusliiton alojen työpaikkojen luottamusmiesten valinta. Luottamusmies valitaan työpaikalla järjestettävillä vaaleilla 1.11.–31.12. Samalla valitaan varaluottamusmies ja työpaikan koon mukaisesti myös osastojen luottamusmiehet.

Oikeus asettua luottamusmiesehdokkaaksi ja äänestää vaaleissa on kaikilla työpaikalla toimivaan ammattiosastoon järjestäytyneillä työntekijöillä.

Oikeus vaalien järjestämiseen työpaikalla on ammattiosastolla tai työpaikan ammattiosastoon kuuluvilla työntekijöillä. Vaaliajoista ja -paikoista sovitaan työnantajan kanssa.

Luottamusmiehen toimikausi on kaksi vuotta.

Vaalimateriaalin löydät täältä

Toimihenkilö- ja luottamusmiesilmoitukset kannattaa jättää vasta joulukuussa

Liitto ottaa käyttöön luottamushenkilöille uuden asiointipalvelun. Marraskuun viimeisestä päivästä lähtien palvelun kautta voi täyttää myös ilmoituksen ammattiosaston toimihenkilöistä, ammattiosaston rekisterinkäyttäjien tietosuojasitoumuksen sekä ilmoituksen toimipaikan luottamusmiesvalinnoista.

Ammattiosaston toimihenkilöilmoituksen ja rekisterinkäyttäjän tietosuojasitoumuksen voivat tehdä vain ammattiosaston sääntömääräiset nimenkirjoittajat (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri).

Ilmoitusten jättäjä pääsee kirjautumaan vahvan tunnistautumisen avulla uuteen asiointipalveluun. Uudet sähköiset lomakkeet julkaistaan palvelussa 30.11. Uusiin lomakkeisiin tulee myös tarvittavilta osin mahdollisuus sähköiseen allekirjoitukseen ja ne voi lähettää liittoon palvelun kautta.

Tiedotamme sähköisten lomakkeiden käyttöönotosta tarkemmin lähempänä marraskuun loppua.

Ilmoitusten jättäjien toivotaan käyttävän jatkossa asiointipalvelua lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen. Jotta lomakkeiden täyttäminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, nyt on hyvä hetki patistella oman ammattiosaston sekä oman työpaikan väkeä käymään päivittämässä ja tarkistamassa omat jäsentietonsa eAsioinnissa.

Toistaiseksi ammattiosastot pääsevät jättämään uuden asiointipalvelun kautta valtuustoesityksiä, myöhemmin myös liittokokousesityksiä sekä tes-aloitteita. Palveluun avataan oma osio myös toimipaikkojen pääluottamusmiehille. Tästäkin tiedotamme lähempänä ajankohtaa.