Förtroendemannavalet i Industrifackets branscher 1.11–31.12

I höst är det dags för förtroendemannaval på arbetsplatserna i Industrifackets branscher. Förtroendemannen väljs genom val som vid behov ordnas på arbetsplatsen 1.11–31.12. Samtidigt väljs också viceförtroendemän och beroende på arbetsplatsens storlek också avdelningsförtroendemän.

För att ha rätt att ställa upp som kandidat för förtroendeuppdrag ska kandidaten vara medlem i den fackavdelning som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen.

Fackavdelningen har rätt att ordna förtroendemannaval på arbetsplatsen. Plats och tidpunkt för valet kommer man överens om med arbetsgivaren. Förtroendemannen väljs för en period på två år.

Valmaterial hittar du här

Lämna anmälan om funktionärer och förtroendemän först i december

Förbundet tar i bruk en ny e-tjänst för förtroendemän. Från och med den sista november kan tjänsten också användas för att fylla i anmälan om fackavdelningens funktionärer, dataskyddsförbindelsen för fackavdelningens registeranvändare och anmälan om valda förtroendemän på en arbetsplats.

Endast officiella undertecknare (ordförande, vice ordförande och sekreterare) kan fylla i anmälan om fackavdelningens funktionärer och dataskyddsförbindelsen för fackavdelningens registeranvändare.

Den som gör anmälan kan logga in i den nya e-tjänsten. Inloggningen kräver stark autentisering. De nya elektroniska formulären publiceras i tjänsten den 30 november. De nya formulären kommer också att erbjuda möjlighet till elektronisk signatur i den omfattning som det behövs, och formulären kan skickas direkt till förbundet från tjänsten.

Vi ger mer detaljerad information om införandet av de elektroniska formulären i slutet av november.

I fortsättningen väntas de som lämnar anmälningar använda e-tjänsten för att fylla i och skicka in formulär. Det går smidigt att fylla i formulären i e-tjänsten om alla uppgifter är uppdaterade. Därför gäller det nu att påminna medlemmarna i fackavdelningen och på arbetsplatsen att kontrollera och uppdatera sina medlemsuppgifter i e-tjänsten.

För närvarande kan fackavdelningarna lämna motioner till fullmäktige via den nya e-tjänsten. Senare blir det möjligt att också lämna motioner till förbundskongressen och initiativ som gäller kollektivavtal. I tjänsten kommer dessutom att öppnas en separat avdelning för arbetsplatsernas huvudförtroendemän. Vi informerar mer om detta när tidpunkten närmar sig.