Suhdannekysely: talouden ja työllisyyden tila syksyllä hyvä

Suomen teollisuus lähestyy mahdollista taantumaa hyvistä asemista. Teollisuuden kilpailukyky on kunnossa. Yritysten kannattavuus on parantunut entisestään. Voittoaste lähestyy 2000-luvun alun huippulukemia. Tuotantoluvut ovat huipputasoa ja paksut tilauskirjat kannattelevat teollisuutta tässäkin kriisissä.

Työllisyystilanne on sekin hyvällä tasolla. Työllisyysaste (74,2 %) ja työttömyysaste (6,7 %) ovat pysyneet suht samoina verrattuna elokuun 2021 tasoon. Työvoimaa on työmarkkinoilla hieman enemmän kuin edellisvuonna.

Joustavat ratkaisut pelastavat kriiseissä

Koronavuosina on koeteltu niin yritysten talouden kestävyyttä kuin myös työvoiman joustokykyä. Paikallisesti sovitut ratkaisut ovat olleet innovatiivisia, ja näin on pystytty pitämään tuotantoa käynnissä ja työvoima talon kirjoilla. Esimerkiksi osa- tai määräaikainen lomautus ja joustavat lomajärjestelyt on todettu toimiviksi.

Lomautusten määrä on vuodessa puolittunut. Erityisen merkittävää on se, että kokoaikaiset lomautukset ovat vuodessa vähentyneet -15 000.

Energiakriisin ja raaka-ainepulan vuoksi paineet lomautuksiin ja irtisanomisiin voivat lisääntyä. Kuitenkin erilaisia joustavia käytäntöjä on testattavana. Esimerkiksi yritysten energiakuluja yritetään leikata aurinkopaneelien tuotannolla ja käyttämällä yösähköä.

Näkymät vakaava, vaikka taantumassa käydään

Valtiovarainministeriö ennustaa teollisuustuotannon kasvavan myös ensi vuonna. Myös tutkimusyksikön elo-syyskuussa toteuttama suhdannekysely (3/2022) ennakoi kasvun jatkumista teollisuudessa vielä tämänkin vuoden puolella. Reilu kolmannes (37 %) suhdannekyselyyn vastanneista pääluottamusmiehistä (N=987) arvioi tuotannon kasvavan ja lähes puolet (45 %) sen pysyvän nykytasolla.

Teollisuudessa on pula työntekijöistä, joten osaajilla on vara valita. Suhdannekyselystä selviää myös, että loppuvuodeksi ennakoitu työllisyyden heikkeneminen saattaa koskea vain osaa työpaikoista. Enemmistö kyselyyn vastanneista pääluottamusmiehistä arvioi, että työllisyys paranee (30 %) tai pysyttelee ennallaan (53 %) heidän työpaikallaan.

On todennäköistä, että talous käy taantumassa vuosien 2022 ja 2023 aikana. Myöskään inflaatio ei osoita talttumisen merkkejä. Kuluttajahinnat ovat jo 7,6 prosenttiyksikköä korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Ennustelaitokset ovatkin korjanneet ensivuoden inflaatioennusteitaan ylöspäin.

Talouden ja työllisyyden seuranta ja näkymät syyskuu 2022