Kemianaloilla neuvottelukunnat koolla käsittelemässä työehtosopimusten uudistamista

Kemian pääalojen kemian perusteollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtoneuvottelukunnat ovat tänään 17.11.2022 koolla Hakaniemessä. Neuvottelukunnat käsittelevät kokouksessaan esityksiä työehtosopimusten uudistamiseksi ja valmistelevat ne neuvotteluihin vietäviksi.

Miten kehitämme työelämää ja työehtoja tulevaisuuteen ja tähän hetkeen sopiviksi?

Työehtosopimusten tulee elää ajassa, mutta niiden perimmäinen tehtävä on tuoda rajat vallattomuudelle sekä luoda säännöt, joiden myötä tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuu.

Liiton toimitsijoiden ja asiantuntijoiden tehtävänä on valmistella ammattiosastoilta tulleet esitykset ennakkoon niin hyvin, että kentän väki saa keskittyä olennaiseen, eli valintojen tekemiseen ja asioiden arvottamiseen.

Työpaikkojen tilanteista ja arjen tapahtumista syntyy pohja esityksiin ja siksi tämä työ tehdään aina huolella työehtosopimusneuvottelukuntien kanssa ja siihen varataan riittävästi aikaa.

– Keskiöön työehtosopimuskierroksella nousee lähes aina palkankorotukset ja tekstiasiat jäävät pienemmälle huomiolle, vaikka niiden vaikutus ihmisten arkeen voi olla paljon merkittävämmässä osassa kuin palkankorotusten osuus, kuvaa sopimusasiantuntija Mari Tuomaala neuvottelujen lähtökohtia.

Tuomaalan mukaan työehtosopimusten tekstien merkitys suhteessa palkankorotuksiin korostuu ennen kaikkea muutostilanteissa, joko työpaikan tilanteen muutoksissa tai työntekijän omaa elämää koskevassa muutoksessa.

– On asioita, joita huomaa arvostavansa vasta sitten, kun ne koskettavat omaa elämää tai lähipiiriä.