Kemibranschernas förhandlingsdelegationer samlas för att förnya kollektivavtalen

Förhandlingsdelegationerna för de så kallade huvudbranscherna inom kemisektorn, det vill säga kemisk basindustri, olje- naturgas- och petrokemisk industri samt plast- och kemisk produktindustri samlas idag 17.11 i Hagnäs i Helsingfors. Förhandlingsdelegationerna behandlar under de mötet de kollektivavtalsinitiativ som fackavdelningarna skickat in och förbereder dem för att lägga fram dem i förhandlingarna med arbetsgivarna.

Hur ska vi utveckla arbetslivet och anställningsvillkoren så att de fungerar idag och i framtiden?

Kollektivavtalen måste leva i tiden men deras främsta uppgift är att skapa ramar och gränser och skapa regler som möjliggör att jämställdhet och rättvisa uppfylls.

Fackets ombudsmän och experter har som uppgift att förbereda de kollektivavtalsinitiativ som skickats in från fackavdelningarna så bra i förväg att medlemmarna på fältet kan koncentrera sig på det väsentliga, det vill säga att göra val och lägga ärenden i prioritetsordning.

Situationen på arbetsplatserna och händelser i vardagen skapar grunden för kollektivavtalsinitiativen och därför görs det här arbetet alltid i samråd med kollektivavtalsdelegationerna och man reserverar tillräckligt med tid för arbetet.

– Löneförhöjningarna lyfts så gott som alltid i centrum under förhandlingsomgången och de så kallade texterna får mindre uppmärksamhet trots att det kan handla om något som har en betydligt större inverkan på människors vardag är löneförhöjningen, säger Mari Tuomaala, avtalsexpert vid kemisektorn vid Industrifacket inför förhandlingarna.

 

Tuomaala anser texternas, det vill säga substansfrågornas, roll blir speciellt tydlig framför allt i situationer där förändringar pågår, vare det sig frågan om förändringar på jobbet eller i arbetstagarens privatliv.

– Det finns saker som man kanske kommer ihåg att uppskatta först då de berör ens eget liv eller närkrets.