Teollisuusliittolaisten työtilanne kohentunut merkittävästi

Teollisuusliiton jäsenten työllisyys on parantunut selvästi vuoden 2022 aikana. Muutos on merkittävä: tammi–syyskuun aikana ansiopäivärahaa saaneiden teollisuusliittolaisten määrä on pudonnut peräti kolmanneksen (-33 %). A-kassan tilastoista selviää, että tammikuussa 2022 ansiosidonnaista sai reilut 12 200 teollisuusliittolaista. Syyskuussa saajien määrä oli enää 8 100 liiton jäsentä.

Teollisuusliiton työttömänä ja lomautettuna olleiden jäsenten määrä alkoi laskea selvästi maaliskuussa 2022. Kevään mittaan ansiopäivärahan saajien määrä putosi noin tuhannella kuukaudessa. Kesäkuusta lähtien ansiopäivärahan saajien määrä on pysytellyt samalla tasolla. Hyvä kehitys selittyy lomautusten vähenemisellä ja sillä, että enin osa 1950-luvulla syntyneiden suurten ikäluokkien väestä on eläköitynyt.

Hyvä työllisyyskehitys on nähtävissä koko maassa. Työllisten määrä on noussut selvästi vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa oli työllisiä +86 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös työllisyysaste on noussut syksyn mittaan. Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa työllisyysaste oli 73,4 prosenttia, joka on +0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen mukaan koko- tai osa-aikaisten lomautusten määrä on Suomessa puolittunut vuodessa. Syyskuussa 2022 oli lomautettuja 16 900 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos kertoo siitä, että työntekijöille on kysyntää. TEM:n mukaan avoimien työpaikkojen määrä vähentynyt. Työnhakijat ovat on näin ollen myös löytäneet työtä.

Työttömien määrä on syyskuussa laskenut hieman: vuosimuutos on -0,9 prosenttiyksikköä. Pitkään huolestuttavalla tasolla ollut pitkäaikaistyöttömyys on hellittänyt kuukausi kuukaudelta. TEM:n mukaan yli vuoden työttömänä olleita oli kuitenkin yhä lähes 90 000. Vuosimuutos on kuitenkin peräti 19 500 vähemmän kuin vuotta aiemmin syyskuussa.

Kasvun aika alkaa Suomessa olla taittumassa. Epävarmaan talveen lähdetään Suomessa kuitenkin hyvältä tasolta. Monilla mittareilla tarkasteltuna lähtötilanne on loppuvuoden 2019 tasoa – tai jopa tuota aikaa parempi.

Näkymät eivät siten ole lohduttomat, vaikka tarkan euron ajat ovatkin läsnä. Epävarmuus tietenkin koettelee luottamusta ja sumentaa näkymiä. Ostovoiman lasku näkyy kuluttajien talouskukkarossa. Talouden näkymät ovat hiipuneet, ja lisäpaineita tuovat Ukrainan sodan ja koronapandemian yhteisvaikutukset. Korkojen noustua investoinnit on enimmäkseen pakastettu.

Koronavuodet 2020–2022 ovat kuitenkin osoittaneet, että niin työntekijöiltä kuin yrityksiltäkin löytyy kestoa ja joustoa selvitä vaikeiden aikojen ylitse. Vaikka tuleva talvi olisikin monella tavalla karu, siitä selvitään hyviksi koetuilla joustavilla käytännöillä.

Teollisuusliiton tutkimusyksikkö julkaisee kuukausittain diasarjan, jossa luodaan katsaus Suomen talouden ja työllisyyden kehitykseen. Suhdannenäkymässä esitellään talouden, teollisuuden ja työllisyyden uusimpia tietoja sekä ennusteita. Muutosta havainnoidaan kuukausi- ja vuositasolla.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila, [email protected]
Erikoistutkija Timo Eklund, [email protected]