Kemian teollisuudessa neuvotellaan tänään – neuvotteluissa kolme teemaa

Kemian perusteollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tänään maanantaina 5.12.

Työehtosopimuskierroksen tekstimuutoksen pohjalla on tällä kierroksella kolme strategista teemaa, jonka alle molempien osapuolien tavoitteet on jaoteltu. Tavoite lopputulemaksi on siis lähtökohtaisesti sama, mutta ymmärrettävästi sitä lähestytään usein hyvin eri kantilta.

Esitykset voivat olla jopa vastakkaisia ja tällöin ratkaisun löytyminen on vaikeaa. Joskus löytyy harmonia hieman helpommin, kun kysymyksessä on esimerkiksi kirjausten selkeyttäminen, suositukset ja kehittämisideat, jotka usein voivat olla lähtökohtaisesti kustannusneutraaleja. Silti niidenkään arvoa ei sovi väheksyä, tästä esimerkkinä on muun muassa kemian oma oppisopimusmalli, joka syntyi edellisen kierroksen päätösten myötä.

Yksi teemoista on vetovoima ja uudistuminen, joka tähtää siihen, että työmarkkinatoiminta olisi ennakoivaa, uudistavaa ja edistyksellistä. Erityisesti tavoitteena on parantaa kemianteollisuuden vetovoimaisuutta nuorten keskuudessa. Tässä osiossa ideoidaan uutta, mutta keskitytään myös muutostilanteisiin ja osaamisen kehittämiseen. Uudistaminen kuulostaa tavoiteltavalta, mutta samalla on myös pidettävä kiinni suojasta, jonka työehtosopimus ja sen määräykset tuovat.

Toinen strateginen teema on ketteryys ja varmuus. Liitot pyrkivät ketteryyteen omassa toiminnassaan, jotta yritysten tarpeisiin voidaan reagoida nopeasti ja kirjauksilla pyritään mahdollistamaan myös mahdollisuudet sopia, kun työpaikalla on yhteinen halu niin tehdä. Paikallisen sopimisen kirjaukset, ohjeiden selkiyttäminen ja joustavat toimintatavat nousevat tässä osiossa keskusteluun.

Kolmantena kokonaisuutena tähdätään siihen, että yritykset pärjäävät ja ovat kilpailukykyisiä maailman markkinoilla. Tässä kohdassa hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön osuus on merkittävässä roolissa ja käsiteltävät asiat liittyvätkin usein sosiaalisiin määräyksiin, työaikoihin ja ylipäätään tuottavuuden edistämiseen työn- ja vapaa-ajan yhteensovittamisen tarpeet huomioiden.

Kun työehtosopimus syntyy, voimme arvioida kuinka paljon harmoniaa näistä aiheista löytyy. Taminco Finland Oy:n pääluottamusmies Janne Leinonen on kentän edustajana neuvotteluissa ja pelkää, että kauniit ja kunnianhimoiset tavoitteet voivat jäädä myös näkemyserojen alle ja siksi uudistuminen ei kulje yleensä höyryjunan lailla.

– Rohkeutta pitää olla, mutta ratkaisujen ja muutosten seurauksia on aina arvioitava tarkkaan ja niistä pitää olla valmis kantamaan vastuuta.

Nesteen pääluottamusmies Sami Ryynänen pohtii, että tällä kierroksella korostuu vääjäämättä se mitä kukkaron pohjalle lopulta kilahtaa.

– Yritykset ovat hyvin erilaisissa tilanteissa, osalla tulos on noussut jopa 30 % ja osalla on lomautuksia. Kaiken kaikkiaan tilastot osoittavat, että palkankorotusvaraa on eikä palkkojen korottaminen vaaranna kilpailukykyä. Nähtäväksi jää, kuinka tämä ristiriitainen tilanne saadaan lopulta ratkaistua.

Kemian perusteollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimukset ovat voimassa 31.12.2022 asti.