Teollisuusliiton jäsenten työttömyysaste 7,4 % helmikuussa

Teollisuusliiton jäsenten työllisyystilanne on hieman kohentunut tammikuusta. Helmikuussa työttömänä oli yhteensä 6 334 jäsentä ja kokonaan lomautettuna 2 833 jäsentä. Työttömänä olevia jäseniä oli puolensataa enemmän kuin tammikuussa 2023. Lomautukset vähenivät kuukaudessa. Helmikuussa oli kokonaan lomautettuja lähes 300 vähemmän kuin edelliskuussa.

Teollisuusliiton Suhdannebarometri viittaa samaan kehityssuuntaan. Teollisuusliittolaisten työllisyyden kasvu on hidastunut vuoden 2022 alusta lähtien.

Vuodessa tilanne on muuttunut selvemmin. Helmikuussa 2023 työttömiä jäseniä oli noin 1 800 vähemmän kuin helmikuussa 2022. Sen sijaan kokonaan lomautettujen määrä on vuodessa noussut: helmikuussa 2023 heitä on yli 930 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Teollisuusliittolaisten työttömyysaste oli 7,4 prosenttia helmikuussa 2023. Työttömyysaste on laskenut tammikuusta -0,2 prosenttiyksikköä. Työttömyysasteen kohdalla käytetään samaa määrittelytapaa kuin TEM:ssä. Tällöin työttömillä tarkoitetaan työttömänä tai kokonaan lomautettuna olevia jäseniä. Vertailulukuna käytetään työmarkkinoiden käytettävissä olevien teollisuusliittolaisten kokonaismäärää.

Työllisyysaste Suomessa 76,6 %

Suomessa 2023 työllisyysaste oli tammikuussa erittäin korkea, 76,6 prosenttia. Työttömyysaste puolestaan oli 7,6 prosenttia. Työllisyys on pysytellyt hyvällä tasolla jo pidempään. Tämä selviää, kun tarkastellaan vuosimuutoksia.

Tilastokeskus on Työvoimatutkimuksessa muuttanut tilastoinnin ikäryhmärajoja. Tammikuusta alkaen työllisyysaste lasketaan 20–64-vuotiaiden osalta, ei enää 15–64-vuotiaiden kuten aiemmin.

Työttömyyden ja työllisyyden vuosimuutos pieni: 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen vuosimuutos ovat molemmat maltilliset +0,1 prosenttiyksikköä. Taso on näin lähestulkoon sama kuin vuonna 2022 tammikuussa. Selvin muutos vuodessa on se, että työvoimaosuus on kasvanut +0,7 prosenttiyksikköä.

Hyvä työllisyystilanne näkyy vuosivertailussa selvästi lomautusten ja pitkäaikaistyöttömien määrän vähentymisenä. Työtä on löydetty. Kuitenkin työttömyyden kohdalla suuret alueelliset erot ovat pysyneet entisellään.

Alkuvuoden taantuma jää lieväksi

Tämänhetkinen taantuma on jäämässä lieväksi ja lyhytkestoiseksi. Alkuvuonna talouskasvu on hidasta, mutta loppuvuoden mittaan kasvu kiihtyy jälleen. Tähän viittaa myös Teollisuusliiton Suhdannebarometri. Erityisesti metalliteollisuudessa kasvu kiihtyy jo vuoden alusta.

Jähmeän alkuvuoden vuoksi ennustelaitokset arvioivat talouskasvun jäävän lähelle nollaa vuonna 2023. Kasvu olisi näin ollen EU-keskiarvoa hitaampaa. Kasvua heikentää myös korkea inflaatio ja korkeat korot.

Korot eivät luultavasti lähde laskuun ennen inflaation pysyvämpää hidastumista. Sitä saadaan odottaa ainakin ensivuoteen.

Lisätietoja

Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö, [email protected]
Timo Eklund, erikoistutkija, [email protected]