Uusi työehtosopimus veneenrakennusteollisuuteen

Veneenrakennusteollisuuden uusi kaksivuotinen työehtosopimus on voimassa 6.3.2023 ja 28.2.2025 välisen ajan. Sopimuksen piirissä on noin 500 työntekijää.

Uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset muodostuvat 5,5 prosentin yleiskorotuksesta, 0,2 prosentin paikallisesta erästä ja 730 euron kertaerästä.

Tarkemmin kuvattuna palkkoja korotetaan tänä vuonna 2,2 prosentin yleiskorotuksella 1.11.2023 alkaen. Vuonna 2024 yleiskorotuksen suuruus on 3,3 prosenttia 1.6.2024 alkaen. Helpotusta talven aikana korkeiksi kohonneisiin kustannuksiin maksetaan kertakorvauksina, joita ratkaisu sisältää vuodelle 2023 yhteensä 730 euroa. Ensimmäinen 365 euron erä tulee maksuun toukokuussa. Elokuussa puolestaan maksuun tulee toinen 365 euroa sopimuksen myöhennyskorvauksena. Vuoden 2024 palkankorotuksiin sisältyy 0,2 prosentin yrityskohtainen erä, jonka jakamisesta työnantaja päättää.

Taulukkopalkat nousevat molempina vuosina yleiskorotuksen verran eli yhteensä 5,5 prosenttia kahden vuoden sopimuskaudella. Lisät nousevat 3,3 prosentilla 1.3.2024 alkaen.

Sopimuksen tekstimuutokset sisältävät panostuksen nuorten oppisopimusmalliin sekä työhyvinvoinnin laajaan kehittämiseen. Sopimuskauden päätavoitteina on edistää nuorten ja erityisesti naisten kiinnittymistä sopimusalan töihin, kehittää työntekijöiden hyvinvointia ja eri-ikäisten ihmisten huomioimista työpaikoilla sekä nostaa perehdytyksen merkitystä ja arvostusta. Työn- ja perhe-elämän yhteensovittamista on myös edistetty pienin askelin.

Voit lukea tiivistelmän työehtosopimuksen muutoksista tästä linkistä.